YUKARI

TSKB'den Haberler

Eklenme Tarihi: 17 Mart 2009

TSKB, UNEP FI’ya Üye Olan Tek Türk Bankası Oldu

 • “Türkiye’nin çevreci bankası” TSKB, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak, çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasında yerini aldı.

  TSKB, bundan böyle UNEP FI’ya üye olan ve aralarında banka, sigorta şirketleri ve finans yöneticilerinin de bulunduğu 170’den fazla kuruluş gibi, bankacılık faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini uluslararası standartlar üzerinden yürütecek.

  Yenilenebilir enerji ve çevre projelerine sağladığı finansman ile yıllardır Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın gelişmesinde lider bir rol üstlenen TSKB, bu yöndeki tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştiriyor.

  Finans sektörü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) arasındaki küresel bir oluşum olan UNEP FI’ya üye olan TSKB; sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetim sistemi ve bu yöndeki tüm faaliyetlerini organizasyonun belirlediği ilkeler üzerinden yürütecek. TSKB aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda UNEP FI üyeleri ile birlikte ortak standartların, bakış açılarının ve projelerin oluşumunda görevler üstlenecek ve bu konudaki tecrübelerini diğer üye kurumlarla paylaşacak.

  Uluslararası standartlara dört dörtlük uyum
  Kuruluşların UNEP FI’ya üyelik değerlendirmelerinde, genel anlamda bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor:
  1. Sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek,
  2. Çevre Yönetim Sistemine sahip olmak; faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında çevresel ve sosyal etkileri gözetmek, bu konuda yeterli altyapıya sahip olmak,
  3. Bu konularda duyarlılığı artırmak üzere faaliyetler göstermek,
  4. Bu konuda düzenli olarak raporlamalar yapmak,
  5. Sürdürülebilir kalkınma iş konularını sosyal sorumluluk projeleriyle de entegre edebilmek.

  Bu kriterleri uzun zamandır uygulamakta olan TSKB, UNEP FI’ya üye olan tek Türk bankası unvanını elde etti.

  Hedef, sürdürülebilirliği kurumun DNA’sına işlemek!
  TSKB, “sürdürebilir bankacılığın kurum ve tüm çalışanlarının DNA’sına işlemesi” için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 2005 yılında başlattığı Çevre Yönetim Sistemi ile bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde ISO 14001 Belgesi alan TSKB, çevresel faaliyetlere yönelik kurum içindeki organizasyonu, bu konuda toplumsal bilinci artırmaya yönelik yürüttüğü kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri ve Türkiye’nin en kapsamlı çevre portali cevreciyiz.com ile gerekliliklere fazlasıyla sahip bulunuyor.
  Geçtiğimiz yıl Financial Times ve IFC tarafından Gelişmekte Olan Ülkeler-Doğu Avrupa kategorisinde ‘Yılın Sürdürülebilir Bankası’ (Sustainable Bank Of The Year) seçilen TSKB, UNEP FI üyeliği ile Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncülüğüne devam etmeyi hedefliyor.

 • TSKB hakkında
  Faaliyetlerine 1950 yılında başlayan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankasıdır.

  Yatırım projelerinin orta/uzun vadeli kredilendirmesi ve proje finansmanı konusunda önemli bir marka haline gelmiş olan TSKB, yatırım bankacılığı alanında gerçekleştirdiği özelleştirme, halka arz, finansal/stratejik ortaklık ve değerleme danışmanlığı hizmetleri ile kurumsal müşterilere; sermaye piyasası aracılık ve portföy yönetimi hizmetleriyle de hem kurumsal, hem de bireysel müşterilere ulaşmaktadır.

  TSKB faaliyetlerini İstanbul’daki merkezi, yurtiçinde Ankara ve İzmir şubeleri, yurtdışında ise Bahreyn şubesinden yürütmektedir.
  TSKB, enerji sektörü başta olmak üzere, farklı iş kollarında gerçekleştirilen en büyük kredilendirme ve proje finansmanlarına liderlik etmektedir. Özellikle çevre ve yenilenebilir enerji kredileri konusunda Türkiye’de sayıca en fazla projeye imza atmış olan banka durumundadır. Finansman sağladığı kurumların ve projelerin çevresel riskini de göz önünde bulunduran TSKB, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na sahip ilk Türk bankasıdır.

  Çevre duyarlılığını bankacılık hizmet döngüsünün ve kurumsal kültürünün temel bir unsuru olarak içselleştiren TSKB, ‘Önceliğimiz Çevre’ deyişinde ifade bulan çevre bankası misyonuyla ‘2008 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri’ kapsamında ‘Gelişmekte Olan Ülkeler’ kategorisinde Doğu Avrupa’da ‘Yılın Sürdürülebilir Bankacılık’ ödülüne layık görülen ilk ve tek Türk bankası olmuştur.

  UNEP FI hakkında
  Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI), UNEP ve küresel finans sektörü arasında kurulan stratejik bir kamu-özel ortaklığıdır. UNEP FI, UNEP FI Bildirilerini imzalayan 170’nin üzerinde finans kurumu ve birçok ortak kurumla çevre, sürdürülebilirlik ve finansal performans arasında bağ kurup geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. Kapsamlı bir çalışma programı, bölgesel aktiviteler, eğitim ve araştırma yoluyla UNEP FI, finansal kurumların operasyonlarının tüm düzeylerinde en iyi çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarının belirlenmesi, teşviki ve gerçekleştirilmesi misyonunu uygulamaktadır.

  Ayrıntılı bilgi için http://www.unepfi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.