YUKARI

TSKB'den Haberler

Eklenme Tarihi: 25 Kasım 2020

Kalkınma bankaları sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldi

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü öncülüğünde düzenlenen, 450’yi aşkın kalkınma bankasının ilk küresel buluşması olan Finance in Common Zirvesi’nde üç ayrı bildirgeye imza attı, ‘Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü’ konulu oturuma da liderlik etti.

  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel zirvesi olan ‘Finance in Common’ Zirvesi’nde aktif rol aldı. Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) başkanlığını yürüttüğü IDFC ile Kalkınma Finansmanı Kurumları Dünya Federasyonu (WFDFI) tarafından organize edilen zirve, kalkınma bankalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) finansal anlamda destekleyecek şekilde yönlendirmeyi hedeflemesinin yanı sıra, karşılaşılan beklenmedik global krizlere uzun vadeli etki yaratacak çözümler getirmeleri için de birlik olmaları çağrısında bulundu.

  TSKB, ‘Finance in Common’da üç bildirgeye imzacı oldu
  Fransız Kalkınma Ajansı ve TSKB’nin katkılarıyla IDFC’nin liderlik ettiği ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi’nin yanı sıra ‘Biyoçeşitliliğin Korunması’ ve ‘İklim Değişikliği ile Mücadele’ bildirgeleri de Finance in Common Zirvesi kapsamında kurumların imzasına açıldı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü tarafından imzalanan ‘IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi’, Avrupa, Asya ve Afrika’dan toplam 25 kurumun imzası ile duyuruldu. Gönüllülük esasına dayanan IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi ile imzacı bankalar, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri, strateji ve politikalarını bu paralelde geliştirecekleri, ilgili tüm tarafları kapsayıcı olacakları ve şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular. Toplumsal cinsiyet eşitliği finansman olanaklarının artırılmasına yönelik ortak bir metodolojinin geliştirilmesi ve ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesi de imzacı bankalardan beklentiler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu bildirge ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim ve biyolojik çeşitlilik eylem planlarının önemine dikkat çekiliyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede farklı aktörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğun güçlendirilmesi vurgulanıyor.

  ‘Zirveyi eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz’
  TSKB, zirve kapsamında ‘IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi’nin yanı sıra biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konulu diğer deklarasyonların da imzacısı oldu. Finance in Common Zirvesi Ortak Deklarasyonu ise TSKB’nin de üyeleri arasında bulunduğu IDFC tarafından Kulüp adına imzalandı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarılmasına dönük ortak misyonumuz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için artan sorumluluklarımız çerçevesinde, dünyanın tüm kalkınma bankalarını buluşturan ve ortak bildirgelerle kolektif katkımızı güçlendiren Finance in Common Zirvesi’ni eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı alanındaki yaklaşımımızı ve somut projelerimizi paylaşırken, dünyanın dört bir yanındaki farklı projelerden ilham alma şansı yakaladığımız bu zirvede, küresel bir amaç etrafında birleşmenin mutluluğunu yaşadık. Değerli iş ortağımız AFD’nin başkanlık ettiği, bizim de yönetim komitesinde gururla yer aldığımız IDFC inisiyatifiyle hayata geçen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ bildirgesi kısa sürede Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere beş ayrı kıtadan 25 kalkınma finansmanı kurumu tarafından benimsendi. Uzun yıllardır TSKB’nin odak alanlarından olan iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik konularında Finance in Common Zirvesi kapsamında hayata geçen ortak deklarasyonlara da imza atarak bu alanlardaki kararlı adımlarımızı daha da güçlendirmiş olduk. Sürdürülebilir bir dünya hedefi için iş birlikleri ve diyaloğun önemini bize bir kez daha gösteren bu büyük organizasyona emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

  450 kalkınma bankası ilk kez bir araya geldi
  AFD Ülke Direktörü Serge Snrech ise zirvenin üç ana hedefini şöyle hatırlattı: “Finance in Common Zirvesi, dünyanın dört bir yanından 450 kalkınma bankasını ilk kez bir araya getirdi. Bu bankalar birlikte ele alındığında, yılda toplam 2.3 trilyon dolardan fazla yatırımla küresel yatırımın yüzde 10’unu oluşturuyor. Zirve, bu kuruluşların rollerini, hedeflerini, zorluklarını ve fırsatlarını tartışmak için önemli bir platform sağladı. İkinci kazanım ise tüm finansal akımlardan yararlanmak ve onları iklime, SKA'lara, koronavirüs krizine yanıt vermeye ve sonuçta ortaya çıkan toparlanmaya yönlendirmek amacıyla kamu kalkınma bankalarının tüm potansiyelini kullanan bir finansal sistem kurmak için finans topluluğunu bir bütün olarak bir araya getirmek oldu. Ayrıca, yeni iş birliklerini teşvik ederek çok taraflılığın yeniden keşfedilmesine yardımcı olmak açısından da oldukça önemli bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.” Cinsiyet eşitliğine kurumsal bağlılığı güçlendirmek, eşitlik gözeten yatırımlara finansmanı artırmak, cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimin teşvik edilmesi yönünde dört ayrı önemli hedef aracılığıyla cinsiyet eşitliğine yönelik kilit oyuncular olarak hareket etmesi beklenen kalkınma bankalarının faaliyetleri, 2021 uluslararası kalkınma gündemine de konu olacak.

  Amaç Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı
  Zirve, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na somut katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu nedenle de farklı SKA’lara yönelik 10 adet yan oturum düzenlendi. IDFC ve TSKB tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin güçlendirilmesi ve finansmanı kapsamında düzenlenen oturumda ise kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin azaltılmasında kalkınma bankalarının rolü ve etkisi ele alındı. UN Women Stratejik Ortaklıklar Direktörü Daniel Saymour moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve TSKB’nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Yeşil İklim Fonu ve FinDev Canada’nın konuşmacı olarak yer aldığı panele; Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Genel Müdürü Sn. Remy Rioux’un ve Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) desteklediği ‘SheInvest’ inisiyatifi video mesajı ile katkıda bulundu.
    
  ‘Mücadeleye kararlılıkla destek veriyoruz’
  TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Meral Murathan da, IDFC’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını ve ileriki dönem yol haritasını paylaşırken, banka olarak Finance in Common Zirvesi’nde Cinsiyet Eşitliği Yan Oturumu’nu düzenleyip bizzat katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Murathan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve iklim temalarının TSKB’nin önceliklendirdiği alanlar olduğunun, günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önünde büyük engel teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık ve mücadeleye kararlılıkla destek verdiklerinin altını çizdi. Koronavirüs salgını gibi küresel krizlerde kalkınma bankaları olarak atılması gereken adımların ve kurulacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti. SKA’ların 2030 küresel gündemini destekleyen kalkınma bankalarını bir araya getiren Finance in Common Zirvesi, 2021 yılında gerçekleşmesi planlanan ve iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliğin devamı konularının görüşüleceği COP26 ve toplumsal cinsiyet eşitliği temasının ele alınacağı ‘Generation Equality Forum’a referans olması bakımından da önem taşıyor.

  Cinsiyet eşitliği alanında örnek iş birliği
  AFD ve TSKB, 2016 ve 2019 yıllarında imzalanan, toplam 185 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmaları ile Türkiye’deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlıyor. Bugüne kadar tekstil, otomotiv, gıda, sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde yaklaşık 1500 ilave kadın istihdamı yaratıldı. Kredi programı kapsamında geliştirilen ölçüm aracıyla firmaların fırsat eşitliği karneleri de ortaya konuyor. Son dört yılda programa dahil olan firmalarda, kadın istihdamı artışı yüzde 15, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışı ise yüzde 30 oranlarına ulaştı. Cinsiyet eşitliği alanında somut başarı hikâyelerinin oluşmasına katkı sağlayarak uluslararası platformlarda da dikkat çeken bir iş birliği örneği sergileyen TSKB ve AFD, bu alandaki çalışmalarına ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumlarının SKA’ları gerçekleştirmeleri yönünde stratejik iş birliklerini destekleyen IDFC bünyesinde de devam ederek üye kuruluşlarla ortak projeler geliştiriyor. En son Finance in Common Zirvesi kapsamında IDFC tarafından hayata geçirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Deklarasyonu kısa sürede 25 imzacıya ulaştı.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu