YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2023

UNICEF dünyayı çocuklar için değişime çağırıyor

 • UNICEF'in yeni raporuna göre, dünya genelinde her üç çocuktan biri, şiddetli veya çok şiddetli su kıtlığına maruz kalan bölgelerde yaşıyor.

  UNICEF tarafından COP28 iklim değişikliği zirvesinden önce yayınlanan "İklimin Değiştirdiği Çocuk" raporu, su kıtlığı riskinin çocukları nasıl tehdit ettiğine dair çarpıcı bir tablo sunuyor. Dünya çapında 739 milyon çocuğu etkileyen bu acil durumun temel nedenlerinden biri olarak iklim değişikliği gösteriliyor.

  Çocukların karşı karşıya kaldığı riskler
  Raporda su güvenliğinin üç seviyesi (su kıtlığı, su kıtlığı riski ve su stresi) küresel düzeyde incelenerek, çocukların bu durumdan nasıl etkilendiği ayrıntılı bir şekilde analiz ediliyor. Çocukların, iklim krizinin yol açtığı hastalıklar, hava kirliliği, sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarına maruz kaldığı belirtiliyor. Raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta ise çocukların, anne rahmine düştükleri andan yetişkinliğe kadar çevre koşullarının etkisi altında büyüdükleri, bu nedenle de yetişkinlere nazaran daha fazla risk altında oldukları.

  Çocukların ihtiyaçları göz ardı ediliyor
  UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin sonuçları çocuklar için yıkıcıdır. Bedenleri ve zihinleri kirli hava, yetersiz beslenme ve aşırı sıcak gibi etmenlere karşı son derece savunmasızdır. İklim değişikliği; su kaynaklarının tükenmesi ve dehşet verici hava olaylarının daha güçlü ve sık yaşanması gibi durumlara yol açarak sadece çocukların içinde bulundukları çevreyi değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlıklarını da etkiliyor. Çocuklar değişim istiyor, ancak ihtiyaçları genellikle göz ardı ediliyor," dedi.

  Bölgesel değişimler çarpıcı
  Rapora göre, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerindeki çocuklar, sınırlı su kaynakları, değişken iklim koşulları ve yüksek kuraklık riski gibi faktörlere maruz kalmaktadır. Aşırı su kıtlığı riski altında yaşayan 436 milyon çocuk, aynı zamanda düşük düzeyde içme suyu hizmetlerine sahip bölgelerde yaşıyor. Bu durum, çocukların yaşamını, sağlığını ve refahını ciddi şekilde tehdit etmekte olup 5 yaş altı çocukların önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümlerinde ana etkenlerden biridir.
  Raporda ayrıca, iklim değişikliğinin su talebinin artmasına neden olarak su stresini artırdığı ve 2050 yılına kadar su stresine maruz kalacak çocuk sayısının 35 milyonu bulabileceği öngörülmektedir. Ancak rapor, iklim finansmanının yalnızca %2,4'ünün çocuk dostu projeleri desteklediğine dikkat çekiyor.

  UNICEF’in çağrısı
  UNICEF, COP28'de, dünya liderlerine ve uluslararası topluma, yaşanabilir bir gezegeni güvence altına almak adına çocuklarla birlikte ve çocuklar için aşağıdaki kritik adımları atma çağrısında bulunuyor:
  • COP28 Nihai Kararları'nda çocuklara daha çok yer verilmesi; çocuk ve iklim değişikliği konusunda uzman kişilerin bir araya getirilerek bir diyalog ortamı oluşturulması,
  • Küresel Stok Sayımı'na (GST) çocukların ve nesiller arası eşitlik ilkesinin de dahil edilmesi,
  • Küresel Uyum Hedefi (GGA) konusunda alınacak nihai karara çocukların ve iklime dayanıklı temel hizmetlerin dahil edilmesi,
  • Kayıp ve Hasar Fonu’nun ve finansman düzenlemelerinin çocuk dostu olmasının sağlanması ve fonun yönetimi ile karar alma süreçlerinde çocuk haklarının gözetilmesi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu