YUKARI

TSKB'den Haberler

Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2013
Cigdem_icel

TSKB, ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek’ için Çalışıyor

 • TSKB, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle “Önceliğimiz Çevre” diyor... TSKB, sosyal sorumluluk anlayışını “Sürdürülebilir Bankacılık” misyonu kapsamında; iklim değişikliği konusu başta olmak üzere dünyamız ve insanlığın geleceği açısından risk oluşturan konular hakkında toplum nezdinde duyarlılığı artırmak ana düşüncesi etrafında yapılandırıyor.

  Bu doğrultuda TSKB, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kurumsal yetkinliklerini ve iletişim ağlarını kullanarak, Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilen ve konusu “çevre” olan en kapsamlı ve uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden birine 2007 yılında başlattı. Beş yıldır devam eden “Önceliğimiz Çevre” Projesi, Türkiye’de çevre bilincini artırmaya yönelik platformlar oluşturmayı hedefliyor.

  TSKB, “Önceliğimiz Çevre” projesini çeşitli etkinlikler ve sponsorluklarla geliştirerek bu kapsamda çevresel platformlarda yoğun olarak yer alıyor. Bu proje kapsamında hayata geçirilen www.cevreciyiz.com 'da, çevreyle ilgili haberler, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, konuya ilgisi olan profesyonellerin araştırma ve yazıları, çevre mevzuatı, bireysel ve kurumsal başarı hikayeleri, ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotoğraf sergileri, Türkiye'nin ve dünyanın çevre ajandası ile çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren birtakım araçlar yayınlanıyor.

  Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk Türk Bankası: TSKB
  Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası TSKB, ‘Sürdürülebilirlik’ yaklaşımı doğrultusunda finansal hedefleriyle birlikte ekonomik, çevresel ve sosyal etkisini de dikkate alıyor. Kurumsal yönetimin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilirlik raporu çıkarıyor. TSKB, bu alanda bir ilke imza atarak, 2009 yılında Türk bankacılık sektöründe ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ yayınlayan ilk kurum oldu.

  TSKB Sürdürülebilirlik Raporları, dünya çapında kabul görmüş ve standart hale getirilmiş tek sürdürülebilirlik raporu çerçevesi olan Global Reporting Initiative (GRI) onaylı olarak 2 senede bir hazırlanıyor. 2009 yılında C seviyesi, 2011 yılında da B seviyesi onaylı raporları hazırlayan TSKB, bir sonraki raporunu 2013 yılında çıkaracak.

  Sürdürülebilirlik Raporu ile bankada yeni bir dönem başlatan Banka, artık periyodik olarak sadece faaliyet raporu değil, bir de sürdürülebilirlik raporu hazırlıyor. İlk raporu GRI C seviyesi onaylı olarak yapan TSKB üst yönetimi, ilerleyen yıllarda raporun onay seviyesini yükseltme kararı aldı. Dolayısıyla ikinci raporu GRI B seviye onaylı olarak yayınlandı. GRI B onayı alabilmek için paydaş anketi yapıldı.

 • TSKB, Sürdürülebilirlik Yol Haritasını 2000’li yıllarda oluşturdu
  Sürdürülebilirlik sürecini uzun yıllar önce başlatan TSKB, 2006 yılında bu sürece resmiyet kazandırdı. Aynı yıl, ‘Çevre Yönetim Ekibi’ni kurarak, bu alandaki yol haritası ve stratejisini oluşturdu. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk Türk bankası oldu.

  Banka olarak, faaliyetlerinden kaynaklı tüm çevresel etkiler tanımlandı ve azaltmak amacıyla stratejiler kurgulandı. Banka’nın karbon ayak izini azaltabilmek için öncelikle düzenli olarak ölçümleme başladı.

  TSKB, Mayıs 2009’da karbon ayak izini silerek Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası oldu.
  Faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri -enerji kullanımı, kağıt tüketimi ve en önemlisi CO2 emisyonunu- 2006 yılından beri ölçümleyen TSKB, sistematik olarak azatlım çalışmaları gerçekleştiriyor. Azaltamadığı karbondioksit emisyonlarını ise 2008 yılından beri GOLD Standart karbon kredisi ile siliyor.

  TSKB, Çevre Riski Değerlendirme Analizi yapan Türkiye’deki tek banka...
  Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren sürdürülebilirlik konusunu gündemine taşıyan ilk banka olan TSKB, bu alanda öncü kimliğini koruyor. Bugün gelinen noktada, kredilendirme faaliyetinden dolayı oluşan çevresel ve sosyal riski ölçecek uluslararası duyarlılıkta bir risk modeli oluşturan Banka, 2006 yılından beri incelediği her projeye bu modeli uyguluyor. Projelerde, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, artan bir yoğunlukla yapılırken kredi sürecinde de belirleyici koşullar arasında yer alıyor.

  TSKB, önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye örnek olacak, katkı sağlayacak ve tüm tarafları teşvik edecek, özellikle finans sektöründe sürdürülebilirlik kavramını güçlendirme misyonuyla pozitif yenilikler yaratmaya devam etmeyi hedefliyor.

 • TSKB’den yeni bir ilk daha: ISO 14064-1 Sertifikası...
  Banka, 2012 yılında iklim değişikliğinin kaynak kullanımı ve üretim gibi faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler kapsamında dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064-1 Sertifikası’nı almaya hak kazanan bankacılık sektöründeki ilk kurum oldu. 2006 yılında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alarak, bu sertifikaya sahip ilk Türk bankası olan TSKB, ISO 14064-1 Sertifikası ile bu konudaki kararlılığının altını bir kez daha çizmiş oldu.

  TSKB’nin sürdürülebilirlik yolculuğundan satırbaşları:

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan ilk Türk bankası.
  • Kredilendirme faaliyetinden dolayı oluşan çevresel ve sosyal riski ölçen özel bir risk modeline sahiptir.
  • Karbon ayak izini 2006 yılından beri ölçüyor ve azaltıyor. 2009 yılından beri karbon ayak izimizi silerek tek karbon-nötr Türk bankası olma özelliğini koruyor.
  • 2007 yılından beri çevre konusunda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
  www.cevreciyiz.com, www.cevreciyiz.tv ve www.tskbenerjiverimliliği.com portalleri ile çevresel bilinci artırmaya çalışıyor.
  • Karbon Saydamlık (Carbon Disclosure) Projesi’ne başladığı yıldan bu yana katılıyor.
  • 2009 yılında Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk Türk bankası oldu ve raporumuzu yayınlamaya devam ediyor. 2009 da ilk GRI C, 2011 de ilk GRI B onaylı raporları hazırlayan banka.
  • 2009 yılından beri yeşil enerji kullanıyor. Bankanın tüm elektrik ihtiyacı serbest tüketici statüsü ile bir yenilenebilir enerji firmasından tedarik ediliyor.
  • 2009-2011 yıllarında arasında elektrik tüketimi %10, su tüketimi %4, kağıt tüketimi %33 azaltıldı.
  • 2008-2010 yılları arasında üç kez “Yılın Sürdürülebilir Bankası” ödülü kazanıldı.
  • İklim değişikliğinin ancak iyi yönetilerek aşılabileceğine inancıyla ve sürdürülebilirliğin tüm iş dünyasının politikalarına ve iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edilmesini sağlamak, bu alandaki tecrübelerinin aktarılmasını sağlamak üzere Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık’ın kurulmasında öncülük etti.
  • UNEP FI’a üye olan ilk Türk bankası.
  • Su Saydamlık Projesi’nin Türkiye’de imzacısı ilk iki finansal kuruluştan biri
  • Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk Yatırım ve Kalkınma Bankası.
  • Enerji verimliliği finansmanında öncü banka. 2009’dan bugüne kadar 28 farklı enerji verimliliği projesini finanse etti. Bu 28 proje ile sağlanacak enerji tasarrufu yaklaşık 188.000 hanenin bir yıllık ısınma ihtiyacına karşılık geliyor.
  • Sürdürülebilir yaşama verdiğimiz destek doğrultusunda sera gazı emisyonlarının kontrol ve onayına işaret eden ISO 14064-1 Sertifikası’nı 2012 yılında alarak, bankacılık sektöründe bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu