YUKARI

Ekosistemler

Eklenme Tarihi: 14 Eylül 2020

Geleceğimizi korumak için ortak hareket başlatmalıyız

 • WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Londra Zooloji Derneği’nin (ZSL) hazırladığı Yaşayan Gezegen Raporu 2020, son 50 yılda canlı türleri popülasyonlarının yüzde 68 azaldığını ortaya koydu.

  WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Londra Zooloji Derneği’nin (ZSL) iki yılda bir hazırladığı Yaşayan Gezegen serisinin 2020 Yaşayan Gezegen Raporu çıktı. Buna göre; koronavirüs gibi hayvan kaynaklı hastalıkların ortaya çıkışında da etkili olan çevre sorunları, yarım asırdan daha kısa bir sürede, dünya genelinde memeli, kuş, çift yaşamlı, sürüngen ve balık popülasyonunun ortalama üçte iki azalmasına yol açtı. Londra Zooloji Derneği tarafından sunulan Yaşayan Gezegen Endeksi (YGE), dünyamızın salgınlara karşı kırılganlığını artıran doğa tahribatı ve yaban hayvanlarının yasa dışı veya kontrolsüz ticareti gibi etkenlerin; aynı zamanda 1970 ve 2016 yılları arasında omurgalı türlerin küresel popülasyonundaki yüzde 68'lik düşüşün arkasındaki başlıca nedenler olduğunu gösteriyor.

  Türkiye’de de acil önlem şart
  Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğal alanların ve tür popülasyonunun hızla kaybedildiği görülüyor. Örneğin, başta Ereğli ve Hotamış sazlıkları, Seyfe, Tersakan ve Eşmekaya gölleri olmak üzere Anadolu’daki pek çok göl son 20 yıl içinde kurudu. Acil önlem alınmadığı takdirde Tuz Gölü, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Kulu Gölü ve diğerleri de kaybedilebilir. Büyük Menderes, Gediz, Ergene gibi önemli akarsular da her geçen gün biraz daha kirlenerek doğal yaşam için elverişsiz hale geliyor. Son 30 yıl içinde İstanbul’un ormanları çeşitli nedenlerle yüzde 17.5 azaldı. Son günlerde ülke genelinde sıklaşan orman yangınları, yalnızca ağaçları değil burada yaşayan canlı popülasyonunu da olumsuz etkiliyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin bozkır ekosistemlerimiz ise aşırı otlatma ve erozyon riskiyle karşı karşıya.

  Zamanımız daralıyor
  WWF Küresel Direktörü Marco Lambertini şu değerlendirmelerde bulundu: "2020 Yaşayan Gezegen Raporu, insanlığın neden olduğu doğa yıkımının sadece yaban hayatı popülasyonu üzerinde değil, aynı zamanda kendi sağlığımız ve hayatımızın tüm yönleri üzerinde de felakete varan etkilere yol açtığını açıkça ortaya koyuyor. Kanıtları görmezden gelemeyiz; yaban hayatı popülasyonundaki bu ciddi düşüş, doğadaki düzenin bozulduğuna ve doğal sistemlerin çökmesiyle birlikte dünyamız için alarm zillerinin çaldığına dair önemli bir kanıt. Yaban hayatının her noktasındaki azalma (Denizlerimiz ve nehirlerimizdeki balıklardan tarımsal üretimimizde önemli bir role sahip arılara kadar) beslenmemizi, gıda güvenliğimizi ve milyarlarca insanın geçim kaynaklarını doğrudan etkilemekte. Bu bağlantıdan hareketle acilen biyolojik çeşitlilikteki azalma eğilimini tersine çevirmeliyiz. Küresel bir salgının ortasında olduğumuzu bilerek, on yıl içinde biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı kayıplarını durdurmak ve gidişatı tersine çevirmek için eşi görülmemiş ortak bir hareket başlatmamız gerekiyor. Zamanımız daralıyor. Geleceğimizi, sağlığımızı ve kaynaklarımızı koruma altına almak, her dakika daha büyük önem kazanıyor.”

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu