YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Eklenme Tarihi: 16 Ağustos 2023

Kendine Yeterliliğin ABC’si: Yeşil Büyücülük

 • Yeşil Büyücülük kitabı ekolojinin mantığını tane tane anlatıyor

  Ekofil tarafından yayımlanan ve John Michael Greer’in kaleme aldığı Yeşil Büyücülük adlı kitap, küreselleşme furyasıyla halı altına süpürülen ve günümüzde yeniden canlanan ‘Uygun Teknoloji’ akımını tanıtıyor. Bahçe yapmaktan gıda kurutmaya, gıda saklamaktan ev yalıtımına, güneşle yemek pişirmekten su ısıtmaya ve basit rüzgârgüllerine kendine yeterliliği nasıl kurgulamamız ve uygulamamız gerektiğinin ABC’sini gösteriyor.

  Kendine yetme arayışında olanlara
  Yaşadığımız kriz döneminde, özellikle şehirde yaşıyorsanız siz de gıdanızı üretmede, ısınmak, yemek pişirmek gibi her türlü enerji kullanımında kendine yetmenin arayışında mısınız? Aslında küçük ölçekli, eli biraz çekiç, tornavida, çapa tutan herkesin yapabileceği aletler ve sistemler çoktan geliştirildi. Uygun Teknoloji akımı her türlü iklim ve coğrafyada bunları deneyip, uygulanabilirliğini kanıtladıktan sonra hepsinin projelerini, adım adım nasıl yapılacaklarını belgelendirdi.

  Akım günümüzde yeniden canlanıyor
  Küreselleşme furyasıyla halı altına süpürülen akım günümüzde yeniden canlanıyor. John M. Greer, hem bu akımı hem de bütün bu teknik ve sistemleri ayrıntısıyla tanıtıyor. Bahçe yapmaktan gıda kurutmaya, gıda saklamaktan ev yalıtımına, güneşle yemek pişirmekten su ısıtmaya ve basit rüzgâr güllerine kendine yeterliliği nasıl kurgulamamız ve uygulamamız gerektiğinin ABC’sini gösteriyor ve sonrası için geniş bir kaynakça sunuyor. Kitap bu kadarıyla hayli heyecan verici ama Greer bununla kalmıyor. Bugünkü aşırı savurgan yaşam tarzımızı bırakıp, daha düşük enerji kullanımına dayalı daha sade bir yaşama niçin geçmemiz gerektiğini göstermek üzere, ekolojinin mantığını ve ilkelerini tane tane anlatıyor. Ekolojiyi dünyanın işleyişini belirleyen temel yasalar ve ilkeler üzerinden gayet anlaşılır bir şekilde açıklıyor.

  Üstü örtülen gerçeğin altı çiziliyor
  10 yıl öncesinden bugün içine girdiğimiz krizin kaçınılmazlığını, kapitalizmin işleyişinin dünyanın işleyiş tarzıyla nasıl ters düştüğünü anlatarak ortaya koyan Yeşil Büyücülük kitabı, kimsenin duymak istemediği, her fırsatta üstü örtülen gerçeğin altını kalın çizgilerle çiziyor: Petrol bolluğuna ve sınırsız büyüme yaklaşımına dayalı modern orta sınıf hayat tarzını değiştirmeden hiçbir çözüme ulaşamayız!

  Kaynak: EkoIQ

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu