YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024

Avrupa'nın enerji paradoksu

 • Yeni analize göre Avrupa’da gaz santrallerinin genişleme planları kıtanın karbonsuz geleceğe geçiş taahhütleriyle çelişiyor.

  Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), enerji sektöründe fosil yakıtlardan çıkışın önemini ve mevcut durumun Paris Anlaşması hedefleriyle (uzun dönemde küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derece seviyesinde tutulması) çelişkilerini ortaya koyan yeni bir analiz yayımladı. Analiz, Avrupa'nın gaz santralleri konusundaki genişleme planlarının, kıtanın karbonsuz bir geleceğe geçiş taahhütleriyle ciddi bir zıtlık oluşturduğunu gösteriyor.

  Fosil yakıtlardan çıkışın aciliyeti
  2035'e kadar Avrupa'nın elektrik sistemlerinin fosil yakıtlardan arındırılması gerektiğine dair bir fikir birliği bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre bu tarih, Avrupa ülkelerinin enerji sistemlerini tamamen karbonsuzlaştırarak Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlama hedefine ulaşmaları için mümkün olan en geç tarih. Bu süreç, kıtanın 2030'a kadar kömür kullanımını tamamen sonlandırması ve on yıl içinde tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir elektrik sistemine geçişi gerektiriyor.

  12 Avrupa ülkesinin taahhüdü var
  Yayımlanan analize göre, 12 Avrupa ülkesinin 2035'e kadar fosil yakıtları elektrik sistemlerinden çıkarma taahhütleri, gaz endüstrisinin genişleme planlarıyla net bir şekilde çatışıyor. Avrupa'nın mevcut doğalgaz santrali kapasitesinin yüzde 98'i için emeklilik planı bulunmazken, 72 gigavatlık yeni santral kurulumu planı, kıtanın gaz santrali kapasitesinin gelecek 10 yıl içinde yüzde 27 artacağını gösteriyor. İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler, mevcut ve planlanan gaz santral kapasitesi açısından öne çıkıyor. Bu ülkeler, aynı zamanda enerji sektörlerini 2035'e kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbonsuzlaştırma taahhüdünde bulunan G7 bildirisini imzalayanlar arasında yer alıyor.

  Sorunsuz geçiş için kararlı adımlar zorunlu
  Fosil Yakıtların Ötesi Kampanya Sorumlusu Alexandru Mustata, Avrupa ülkelerinin, sektörün genişlemeci gündemine rağmen, 2035'e kadar fosil gazı enerji sistemlerinden çıkarmaları gerektiğini vurguluyor. Mustata'ya göre, sektörün planlarının iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyuşmaması, yenilenebilir enerjiye geçişi gereksiz yere maliyetli ve kaotik hale getiriyor. Avrupa gaz endüstrisinin genişleme planları, iklim krizini hızlandırmanın yanı sıra enerji güvenliğini zayıflatıyor ve kıtayı değişken elektrik fiyatlarına maruz bırakıyor. Mustata, hükümetlerin gaz endüstrisine net bir mesaj göndererek, 2035'a kadar tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik sistemine sorunsuz bir geçiş sağlamak için kararlı adımlar atılmasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Bu analiz, Avrupa'nın enerji geleceğiyle ilgili kritik bir dönemeçte olduğunu ve fosil yakıtlardan çıkışın sadece çevresel bir zorunluluk değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir fırsat olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşabilmesi için, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması ve bu sürecin her düzeyde desteklenmesi gerekiyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu