YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 05 Nisan 2024

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde tarihi artış

  • Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre; küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 3870 gigavata ulaştı

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) 2023 yılı yenilenebilir enerji kapasitesi artışı açıklandı. Buna göre; bu artış enerji kapasitesindeki genel artışın yüzde 86'sını temsil ediyor. Güneş enerjisi bu büyümede yüzde 73'lük bir payla öne çıkarken, rüzgâr enerjisinin katkısı yüzde 24 oldu. Yenilenebilir enerji kapasitesindeki bu artış özellikle Çin'de güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara alternatif olarak güç kazanmasıyla daha da belirginleşti. Çin, 297,6 gigavat ile en fazla kapasite artışını sağlayan ülke oldu. G7 ülkeleri (ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya), geçen yıl yenilenebilir enerji kapasitesini yüzde 7,6 artırarak 69,4 gigavat kurulu güce ulaşmıştı. Bu arada, G20 ülkeleri arasında, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Kanada gibi ülkeler de dahil olmak üzere, önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışla toplam 3085 gigavat kurulu güce ulaştı.

    İklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip
    Yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel açıdan önemi büyük. İklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede, fosil yakıtların yerini alacak güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar kritik rol oynuyor. Bu bağlamda, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi, düşük karbon emisyonları ve yenilenebilir olmaları nedeniyle öne çıkıyor. IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret ederek, önümüzdeki yedi yıl içinde 7,2 teravatlık ek kapasitenin sisteme dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Bu, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedefine ulaşmak için kritik bir adım. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artırılması, teknolojik inovasyonun teşvik edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması, bu hedeflere ulaşmada anahtar faktörler. Aynı zamanda, hükümetlerin ve özel sektörün, yenilenebilir enerji projelerine daha fazla destek vermesi, uygun finansman modelleri geliştirmesi ve enerji geçişini hızlandıracak politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Böylece, sürdürülebilir bir gelecek için gerekli dönüşüm sağlanabilir.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu