YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 25 Haziran 2014

ÇEVKO Çevresel Bilinç Araştırması’nın sonuçları açıklandı

 • ÇEVKO için GfK’nın yaptığı “Çevresel Bilinç, ÇEVKO Algısı ve Yeşil Nokta Bilinirliği Algı Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı çevresel sorunları günümüzün en önemli problemleri olarak görüyor. Bununla beraber, farkındalık ve çevre için eyleme geçme oranları arasında büyük farklar bulunuyor.

  ÇEVKO Vakfı, toplumun çevresel sorunlara bakışını ortaya çıkarmak ve vakfın nasıl algılandığını ölçmek üzere GfK’nın yaptığı “ÇEVKO 2013 Algı Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Vakfın faaliyet gösterdiği Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul illerinde, ortalama 37 yaş grubunda, yüzde 50’si lise üstü eğitime sahip 500 kişiyle bire bir görüşülerek yapılan çalışmayı GfK Araştırma gerçekleştirdi. 

  Araştırmaya göre, çalışmaya katılanların yüzde 90’ı günümüzün en önemli problemlerinden birini ekolojik dengenin bozulması nedeniyle oluşan çevre kirliliği olarak görüyor ve küresel ısınma gibi değişen dünya koşullarının, artık günlük hayatımızı da etkileyip, insanların refahı için tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bu kişiler aynı zamanda çöplükler ve düzensiz depolama alanlarını halk sağlığı için tehdit olarak görerek, çöpe atılan ambalajlar yüzünden enerji ve kaynak israfı oluştuğunu ifade ediyor.

  Araştırmada çevresel bilincin tüketici davranışlarına nasıl yansıdığı da soruldu. Buna göre sonuçlar aşağıdaki gibi şekillendi:

  * “Topluma/doğaya karşı sorumluluk duyan markaların ürünlerini satın almayı tercih ederim”
  %10 --- her zaman
  %24 --- sık sık
  %32 --- arada sırada
  %23 --- nadiren
  %11 --- hiçbir zaman

  * “Çöplerimi ayrıştırırım, geri dönüşüm kutularını kullanırım”
  %14 --- her zaman
  %26 --- sık sık
  %31 --- arada sırada
  %18 --- nadiren
  %11 --- hiçbir zaman

  * “Daha pahalı olsa bile çevreye ve doğaya karşı sorumluluk duyan markaların ürünlerini satın alırım”
  %10 --- her zaman
  %20 --- sık sık
  %34 --- arada sırada
  %19 --- nadiren
  %17 --- hiçbir zaman

  * “Bir ürün satın alırken, ambalajında geri dönüşüm işaretinin olup olmadığına bakarım”
  %9 --- her zaman
  %22 --- sık sık
  %31 --- arada sırada
  %20 --- nadiren
  %18 --- hiçbir zaman

  * Çevre kirliliği ile ilgili çalışmalar kimin tarafından yürütülmelidir?
  %77 --- yerel yönetimler
  %49 --- toplumdaki tüm bireyler
  %44 --- bireylerin kendisi
  %43 --- devlet/hükümet
  %39 --- sivil toplum kuruluşları
  %25 --- sanayi şirketleri
  %15 --- büyük devletler

  Araştırma sonuçlarını değerlendiren ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, “Vatandaşlar, bizlerden eğitici - bilgilendirici faaliyetler düzenlememizi, atık alanlarını çoğaltmamızı, toplama kutularını kolayca ulaşabilecekleri, kendilerine daha yakın alanlara koymamızı istiyorlar.” dedi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu