YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2013
yesil_adimlar_dernegi

Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği (YAÇED)

 • 1998 de çeşitli alanlarda uzman ve eğitimciler tarafından kurulan dernek, tamamen gönüllü çalışır.  Doğa ve kent yaşamıyla barışık, sağlıklı bir 21. yüzyıl toplumu için gerekli olan çevre bilincinin artması ve yaygınlaşması için çalışmaktadır.

  Amaç cümleleri “ toplumun tüm kesimlerine, doğal sistemlerin bütünlüğünü bozmadan yaşamanın bilgi donanımını sağlamak, bütünün dengesine yapılan tehditlere karşı toplumu bilinçlendirmek, uyarmak ve harakete geçirmek”dir.

  Bir başka deyişle, Yeşil Adımlar, küresel çevre sorunlarının sınır tanımadığı bilinciyle doğanın ve doğal kaynakların geri dönüşsüz tahribine karşı, çevre konularına duyarlı, yaratıcı, sorumlu ve katılımcı bir toplumun eğitimle varolacağına inanmaktadır.

  Akdeniz Çevre Örgütleri Federasyonu MIO-ECSDE ve MEDIES iletişim ağı başta olmak üzere çeşitli uluslararası çevre kuruluşları üyesi olarak bu kurumlarla işbirliği içinde projeler ve eğitim çalışmaları tasarlar ve uygular.

  Hedefleri:
  • gençlerimizin yaşadıkları çevreye sahip çıkarak, koruma projeleri geliştirmelerini ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bu projeleri yaşama geçirmelerini sağlayacak eğitim programları düzenlemek,
  • çevre eğitiminin temel ve yüksek eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve ilgili derslerle ilişkilendirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmaya yönelik, katılımcı çevre etkinlikleri düzenlemek,
  • ve amaçları doğrultusunda bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek, bu tip çalışmaları desteklemek ve çevre ile ilgili konularda bir kaynak merkezi oluşturmak,

  Derneğin logosu bir kurbağadır ama yalnızca rengi yeşil ve iyi adım atabildiği için değil. Soyu hızla tükenen türler gibi kurbağaların da nesli tehlikede. Soylarının devamlılığı tehlikeye giren kurbağaların, sadece tarım ilaçları ve insan etkinliklerinin fazla oluğu alanlarda değil, iyi korunan ve bozulmamış ekosistemlerden de yok olmaları bilim insanlarınca çok daha ciddi küresel çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzun işareti olarak yorumlandı.

  Yeşil Adımlar ekibi inanıyor ki:
  Bilmeden anlayamayız, anlamadığımız bir şeyi sayamayız sevemeyiz, ve koruyamayız.

  Organizasyon Yapısı: tamamen gönüllü bir dernektir, 108 üyesi vardır.

  Adres:
  Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca sok. 8/2 Deniz Apt. Maçka, Beşiktaş, istanbul
  Tel & Fax: 0212 236 22 93 / 0212 236 49 89
  www.yesiladimlar.org
  yesiladimlar@gmail.com