YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 17 Mart 2008

"Munzur 'Korunma Alanı' Olmalı Yoksa Sular Altında Kalacak"

 • Tuncelili avukat Barış Yıldırım "Munzur Vadisi'ndeki hidro elektrik santrali ve baraj çalışmaları devam ederse 'doğal miras'ın yüzde 63,5'inin sular altında kalacağını" söyledi. Yıldırım vadinin "sit alanı" olması için başvurularda bulundu.
      

  14.03.2008 Bianet

  Bin 518 çeşit bitkinin yetiştiği, çengel boynuzlu keçi, bezuvar isimli dağ keçisi, ur kekliği, kırmızı benekli alabalık gibi vadiye has hayvan türlerini barındıran, bu nedenle de 1971'de Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi büyük bir tehdit altında.

  Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki güzergahta şu anda Konaktepe barajı ,Konaktepe I,II  Hidro Elektrik Santrali (HES) etüt ve sondaj çalışmaları yapılıyor, Akyayık, Kaletepe, Bozkaya barajları master plan içinde.

  HES Projesinin tamamlanması halinde dört bin 990 hektar büyüklüğünde bir göl meydana gelecek ve bu durumda milli park alanının "mutlak koruma bölgesi" olarak ayrılan kısmının yüzde 63,5'i sular altında kalacak.

  Munzur vadisi "1.derecede doğal sit alanı" özelliklerine sahip

  Tunceli'li avukat Barış Yıldırım bu nedenle parkın "taşınmaz tabiat varlığı", "1. derecede doğal sit", "koruma alanı" olarak tespit ve tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını ve 10 Mart Pazartesi günü Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe vererek idari dava süreci başlattıklarını" söyledi.

  Yıldırım ayrıca resmi gazete yayımlanmış Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin "bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar 'doğal miras' sayılmaktadır" maddesini hatırlattı.

  Yıldırım yanı sıra benzer hükümlerin yine Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi’nde de bulunduğunu anımsattı.

  http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/105596/munzur-korunma-alani-olmali-yoksa-sular-altinda-kalacak
      

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu