YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 26 Mart 2009

‘Güneş Kulesi’nden Elektrik Santrali

 • 24.03.2009 Radikal

  ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (YEKARUM) elektrik üretimi için güneş kulesi prototipi yapıldı.

  YEKARUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Üçgül’ün danışmanlığında, Uzman Ramazan Şenol’un doktora çalışması çerçevesinde, TÜBİTAK ve SDÜ’nün desteğiyle yapılan projeyle, güneşin yansıtılarak bir odakta toplanması ve ısınan havanın buhara dönüştürülmesi yöntemi kullanıldı.

  Proje sorumlusu Ramazan Şenol, "Kule tipi güneş enerjisi elektrik prototip santrali" projesinin amacının, maksimum güç elde etmek için optimum ayna dizaynı yaparak, bu aynalardan gelen ışınların kuledeki alıcı tarafından elde edilip buhar üretim sisteminde kullanmak olduğunu, elde edilen buharla da elektrik üretildiğini söyledi.

  Çok sayıda aynanın özel bir yazılımla gün içinde sürekli güneşi izleyerek uygun açıyı belirleyip kuledeki alıcıya ışın gönderdiğini kaydeden Şenol, şu bilgileri verdi: "Sistemde, gelen güneş ışınlarını yansıtan ve heliostat diye adlandırılan, yüzlerce ya da binlerce güneş izleme aynaları kullanılır. Güneş güç kulesi sisteminde, heliostat olarak adlandırılan iki eksenli izleyici aynalar, güneş enerjisini kulenin tepesine, merkezi bir şekilde monte edilmiş olan alıcıya yansıtır. Burada, alıcıya gelen güneş enerjisi, çalışma akışkanı (gaz veya tuz eriyiği) tarafından absorbe edilir ve sonra bir buhar türbininde buhar üretmede kullanılır."

  Sistemin çalışması

  Güneş kulesinde üretilen buharın elektrik elde etmede kullanılma şeklini de anlatan Şenol, "Güneş güç kulesindeki 290 derecede sıvı haldeki tuz eriyiği, soğuk depolama tankında alıcıya doğru pompalanır, burada sıcaklığı 565 dereceye kadar çıkarılarak sıcak depolama tankına gönderilir. Tesisten güç çekileceği zaman, sıcak tuz, klasik bir rankine çevrim türbini/jeneratör sistemi için aşırı kızdırılmış buhar üreten bir buhar üretme sistemine pompalanır. Buhar jeneratöründeki tuz soğuk tanka geri döner, burada depolanır ve sonunda da alıcıda yeniden kızdırılır" dedi.

  Kule tipi elektrik santrallerinin kurulması ve bu yöntemle elektrik elde edilmesinin, enerji sektörüne oldukça büyük yarar sağlayacağını belirten Şenol, elektrik üretiminde fosil yakıtlar yerine, doğal bir kaynak olan güneş kullanıldığı için çevre kirliliğinin de engelleneceğini ifade etti.

  Şenol, bu tür sistemler için güneşlenme değerlerinin yüksek olduğu bölgelerin seçilmesi gerektiğini, Türkiye’de de güneşlenme potansiyeli yüksek bir çok bölge bulunduğunu kaydetti.

  Prototip olarak hazırladıkları güneş kulelerinin, devlet ya da özel sektör tarafından santral kurulmasıyla 10 ya da 20 megavat elektrik üretilebileceğini dile getiren Şenol, bir sonraki aşamada görevin sanayicilere ve kamuya düştüğünü sözlerine ekledi. (aa)

  Haberin sayfasına ulaşmak için

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu