YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2009

ÇMO: Hava, Toprak, Su Satılıyor; Kirleniyor, Yok Sayılıyor

 • 05.06.2009 bianet

  Çevre Mühendisleri, 2009 raporunu yayınladı. Hava kalitesi, suyun ticarileştirilmesi ve kentsel çevre sorunları sürüyor. Madencilik konusunda yargı kararları kazanım oldu. Oda, "kamu yararı"nın gözeltilmesi çağrısını yineledi.

  Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) bugün açıkladığı bir raporla dünyada ve Türkiye'de yaşanan sorunlara dikkat çekti. Oda, "Havamız, toprağımız, suyumuz, gıdamız ticarete konu edilerek şirketlerin iştahını kabartmakta, 'çevreci' yaklaşımlar ise yaşam alanlarımızı yok eden tüm bu acımasız politikaların kılıfı olmakta" dedi.

  Raporda Türkiye'yle ilgili geçen yıl yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

  Hava: En önemli gelişme Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nin yayınlanması oldu. Böylece mevzuatta AB normlarına uyum sağlandı. Fakat bakanlığın doğan sorumlulukları yerine getirecek yeterli personeli yok. Hava kirliliği izleme ağı genişlese de ölçümleri güvenilir değil. Özel araca dayalı ulaşım, doğalgaz zammı ve bedava kömür dağıtımı kirliliğe katkı yaptı.

  Su: İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Forumu'nda suyun ticarileştirilmesine karşı çıkanların fikirleri yer almadı. Alternatif forum çabaları oldu. TÜSİAD, suyun özelleştirilmesi için bir yol haritası önerdi. Pek çok kentte özelleştirmeler gerçekleştirildi.

  Kentsel çevre sorunları: 1960'lardan bu yana nüfus artışı ve sanayileşme kentsel çevre sorunları doğurdu. "Kent yönetiminde ve yerel yönetimler alanında, yerel ölçekteki kamu hizmetleri yürütülürken kamu yararı ihmal edilmekte, kentlerin imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su ve atık su gibi konulardaki sorunları çeşitlenmekte ve derinleşmekte."

  Madencilikle ilgili Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları kamu açısından kazanım olsa da kararların uygulamaya geçmesi sağlamalı.

  "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü uyarı ve mücadele günü olarak anlamlandıran Odamız, toplum ve kamu yararı eksenli politikaları hayata geçirmek, kamusal hizmet alanlarında ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde toplumcu yaklaşımları tesis edebilmek için siyasileri ve karar vericileri yaşam için çok geç olmadan bir kez daha uyarmaktadır." (EÜ)

  * Raporun tam metnine ulaşmak için: Çevre Durum Raporu 2009 (pdf belgesi)

  Haberin sayfasına ulaşmak için tıklayın

   

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu