YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 01 Ekim 2009

ODTÜ'de Güneş Enerjisi Merkezi Kurulacak

 • 30.09.2009 Radikal

  ANKARA - ODTÜ’de bünyesinde, Türkiye’nin enerji ihtiyacının güneş santrallerinden karşılanmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirileceği "Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM)" kurulacak.

  "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelik, GÜNAM’ın amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

  Merkez, güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları alanında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütecek.

  Güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye’de geliştirmeyi ve bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Merkez, güneş enerjisinin çevre ve toplum çıkarları doğrultusunda en verimli biçimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirerek toplumun ve sanayinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. Çevresel, ekonomik ve enerji bağımsızlığı açısından büyük bir öneme sahip güneş enerjisi teknolojilerinin gelişimi için gerekli toplumsal altyapıyı oluşturmayı da amaçlayan Merkez, Türkiye’de güneş enerjisi teknolojileri alanında çalışanlar için en uygun ve elverişli ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmayı ve yurt dışında bu alanda çalışanlar için ülkeye geri dönüş için imkan yaratmayı da hedefliyor.

  Faaliyetleri

  Merkez, güneş enerjisi teknolojileri alanında araştırma yapacak, ulusal ve uluslararası projeler yürütecek.

  Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenleyecek olan Merkez, üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olacak.

  Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacak olan Merkez, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık hizmeti verecek, bilimsel görüş verecek, rapor hazırlayacak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirecek. Merkezin yönetim organları, Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu’ndan oluşacak.

  Merkez Müdürü, ODTÜ’deki fakültelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilecek. ODTÜ’de alanında uzman öğretim elemanlarından bir veya daha fazla kişi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek.

  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve ODTÜ’de Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşacak. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıl olacak. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri ve istekleri halinde, konuyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.(aa)

  Haberin sayfsına ulaşmak için tıklayın

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu