YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 26 Mart 2010

"Plastik Poşete Hayır!"

 • 25.06.2010 NTVMSNBC

  Yeşiller Partisi, plastik torbaların yasaklanması için kampanya başlattı...

  Kampanya için açılan internet sitesinde şu sözlere yerverildi:

  "Bu kampanyanın amacı ülkemizde Plastik Torba kullanımının kısıtlanması/ ücretlendirilmesi veya yasaklanması için acil olarak bir yasal düzenleme yapılmasıdır. Bunun için hükümeti ve meclisi harekete geçirmek amacı ile sorumlu bireylerin insiyatif almasıyla bir imza kampanyası organizasyonu yapılmıştır. Bu kampanyanın neden gerekli olduğunu ortaya koyan bilimsel-teknik, ekonomik, sosyal ve ekolojik bilgileri bir grup yeşil birey olarak ortaya koymaya çalıştık. Bilgilerin önemli bir kısmı dünyada bu konuda faaliyet gösteren çevre kuruluşları ve çevreye duyarlı grupların hazırladığı doküman ve internet sitelerindeki bilgilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.

  Bilindiği gibi plastik, petrolün bir türevidir. Üretimi daha ucuz olduğu için, bir çok sektörde ahşap, metal ve cam ambalajın yerini plastik ambalaj almış ve üretimi son otuz yıl içinde inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Dünyadaki plastik üretiminin üçte biri ambalajlarda kullanılmaktadır. PET şişeler, PVC ambalajlar ve PE torbalar en çok kullanılan ürünlerdir. Plastik ambalaj malzemelerinin tekrar tekrar geri kazanılması mümkün değildir; bir süre sonra molekül yapıları bozularak kullanılmaz hale gelirler.
   
  Plastik maddelerin yok edilme sürecinde yine çevreye zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Bir yandan ham petrol doğal gaz gibi hammaddeler, plastik üretimi için azaltılmakta diğer yandan, oluşan zararlı gazlar, hava, su ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Plastiğin biyolojik çözünürlüğünün olmaması yani doğada tamamen yok olmaması en büyük sorundur. Bir plastik atığın yaklaşık 1000 yıl ömrü olduğu bilinmektedir.

  PET, PVC gibi bazı plastiklerin geri kazanılabilmektedir. Oysa düşük Yoğunluklu PE malzemeden üretilen plastik torbalar için geri dönüşüm söz konusu değildir. Geri dönüşüm maliyeti çok yüksek olan bu malzeme çoğunlukla, büyük çöp sahalarında toplanmakta rüzgar ve su etkisiyle kanalizasyon kanallarından, okyanus diplerine, tarım arazilerinden çeşitli canlıların sindirim sistemine kadar her yere dağılmaktadır. Denizlerde yaşayan canlılar plastik torbaları yemeye çalışırken boğularak ya da yedikten sonra açlıktan ölmektedir. Işık etkisiyle fiziksel olarak parçalanarak toprağa karışan plastikler besin zincirine dahil olabilmektedirler.

  Hem sınırlı fosil kaynakların tüketimi anlamına gelen, hem de geriye dönülmez bir kirliliğin kaynağı olan plastik torbalar tüm dünyada kademeli olarak yasaklanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde de benzer bir sürecin başlatılmasının gerekliliği ortadadır. Böylesi bir çalışmanın kamuoyu desteği alınarak, hükümetin yetkili organlarının gündemine taşınmasının Yeşiller Partisi’nin görev ve sorumluluk alanına girdiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla kampanyanın nihai amacı, plastik torba kullanımını sınırlandıran veya yasaklayan bir yasal zorunluluğun getirilmesidir."

  "Plastik poşete hayır" kampanyasına katılanlar milletvekillerine bir de dilekçe yolluyorlar. Dilekçe metni ise şöyle:

  Biz aşağıda imzası olanlar,

  Doğaya daha fazla zarar vermeye hakkımız olmadığını ve dünyanın birçok yerinde yasaklanan plastik taşıma poşetlerinin ülkemizde de bir an önce yasaklanmasını talep ediyoruz ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması istiyoruz.

  Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, milletvekillerini ve hükümeti harekete geçmeye çağırıyoruz.

  Haberin sayfasına ulaşmak için tıklayın

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu