YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2012

Tuz Gölü ve çevresinin geleceği şekillendiriliyor

 • 3 Ocak 2012 Cumhuriyet

  ''Doğa ve İnsanın Birlikte Var Olduğu ve Olacağı Bir Yönetim Planı'' olarak ele alınan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı'nı hazırlama çalışmalarında sona yaklaşıldı.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü ve çevresindeki biyolojik çeşitliliğin korunması, mevcut kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin sağlanmasını amaçlayan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak plan, Konya'da alan ile ilgili önemli paydaşlar ve kanaat önderlerinin katıldığı ''Değerlendirme Toplantısı'' ile tartışıldı.

  Proje kapsamında ilk olarak Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yönelik daha önce yapılan çalışmaların incelendiğini belirten yetkililer, yapılan analizler çerçevesinde, bölgenin temel yapısının ve değerlerinin ortaya konduğunu ifade etti.

  Daha sonra Şereflikoçhisar, Cihanbeyli ve Eskil'de ortak akıl toplantıları gerçekleştirilerek ilgili kamu kurumları, bölge halkı ve paydaşların katılımının sağlandığını kaydeden yetkililer, toplantılarda bölgeye yönelik daha önce yapılan çalışmaların tanıtıldığını; bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, doğal değerleri ve sorunlarının, paydaşların aktif katılımıyla tespit edilerek ''Çevre, Tarım ve Hayvancılık, İş Dünyası ve Yönetim'' olmak üzere dört başlık altında modellendiğini belirtti.

  Ayrıca öncelikli olarak bölgenin vizyon tasarımının yapıldığını ve bu vizyon çerçevesinde Tuz Gölü'nün uzun vadeli temel stratejilerinin ortaya konduğunu ifade eden yetkililer, hazırlanan taslak planın, 7 Aralık 2011 tarihinde Konya'da yapılan geniş katılımlı toplantıda paydaşlar ile değerlendirmeye tabi tutulduğunu anımsattı.

  Bütün bu çalışmalarda yer alan temel yaklaşımların, çok disiplinli bir anlayış üzerine inşa edildiğini vurgulayan yetkililer, özellikle doğa ve insanın iç içe olduğu, sürdürülebilir bir çevre ve havza yönetim planı ile Tuz Gölü'nün gelecek 100 yıl içerisindeki varlığını koruyacağı çalışmaların yenilikçi bir yaklaşım ile tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

  Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı kapsamında 6 ideal hedef belirlendiğini belirten yetkililer, bu hedefleri, ''Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ekosistemi ve biyo-çeşitliliğine ilişkin bilinç oluşturmak ve farkındalığı arttırmak, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak, bölgedeki ekonomik faaliyetlerde gelirleri artırmak, kitle turizmi yerine alternatif turizm sektörünü geliştirmek ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni etkin yönetmek'' şeklinde sıraladı.

  Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu