YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2012

Türkiye sudaki ayak izini gündemine aldı

 • WWF'in basın bülteninden derlenmiştir

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü WWF-Türkiye’nin katkılarıyla su ayak izini hesaplıyor.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan su miktarının azaltılmasına yönelik ilk adımı attı. Bakanlık, 24-26 Ocak 2012 tarihlerinde, WWF ile işbirliği yaparak, sudaki ayak izi konusunda temel kavramların, dünyadan örneklerin, sudaki ayak izi hesaplama yöntemlerinin ele alınacağı bir eğitim düzenliyor. WWF International Su Kaynakları Müdürü Stuart Orr, Uluslararası Pegasys Strateji Geliştirme kurumu ekibi ve WWF-Türkiye uzmanlarının yer alacağı eğitimde, Türkiye’nin sudaki ayak izinin azaltımına yönelik stratejiler de tartışılacak. Eğitime, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı kurum temsilcilerinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Su Enstitüsü gibi kurumlardan yaklaşık 55 kişi katılıyor. Eğitimin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sudaki ayak izi konusunu mevcut strateji ve politikalara entegre etmesi hedefleniyor.

  Ülkemizde bakanlıkların yeniden yapılanması çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirten Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı “Genel Müdürlüğümüzün başlıca görevi su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanımı ile ilgili politikaların belirlenmesidir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye’nin su politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmaktadır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak ulusal su politikasının belirlenmesinde önem taşıyan Türkiye’nin su ayak izinin belirlenmesi ve azaltılması amacıyla su ayak izi konusunda çalışmalar yürütmeyi planlamaktayız. Öncelikle çalışanlarımızın su ayak izi kavramını öğrenmelerini ve bu konuda gerekli alt yapıya sahip olmaları için gerekli eğitimlerin verilmesini, daha sonra pilot çalışmaların yapılmasını ve pilot çalışmaların neticesinde ulusal su ayak izi çalışmalarının başlatılmasını, sonuç olarak da su ayakizi çalışmalarının değerlendirilmesi ile entegre su yönetimini öngören ulusal su politikamızın belirlenmesini hedeflemekteyiz.” dedi.

  Su kaynakları üzerindeki baskının nüfus ve ekonomik büyümeye bağlı olarak artacağını belirten WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar “Sudaki ayak izi, her türlü mal ve hizmetin, üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar kullanılan toplam su miktarını ifade eden bir maliyet. Yaşamsal ve ikame edilemeyen bu doğal kaynağın ne şekilde tüketildiğinin tespit edilmesi, her aşamada suyun etkin kullanımının sağlanması ve makro ölçekte suyun akılcı yönetimi için stratejilerin geliştirilmesi açısından sudaki ayak izi çok önemli bir gösterge. Ülkemizin sudaki ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyor, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın attığı bu adımı destekliyoruz. Sudaki ayak izinin suyla ilgili tüm planlama, politika belirleme ve karar alma süreçlerinin önemli bir parçası olmasını umuyoruz,” dedi. 

  WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise “Türkiye’de kişi başına kullanılabilir su miktarı yılda 1.519 m3 civarında. Mevcut üretim ve tüketim süreçlerimiz aynı kaldığı takdirde Türkiye, önümüzdeki on yıl içerisinde su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yerini alacak. Türkiye’nin ulusal düzeyde sudaki ayak izinin hesaplaması sadece suyun akılcı kullanımını sağlamakla kalmayacak aynı zamanda karar vericilerin yatırım planlarının sürdürülebilir olması için önemli bir referans noktası olacaktır. ”dedi.

  Sudaki ayak izi tüm üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan toplam su miktarını ifade eder. Bir ülkenin sudaki ayak izi, o ülkede kullanılan tüm ürünler ve hizmetler için tüketilen su miktarıdır.

  Sudaki ayak izi, ulusal su kaynakları üzerindeki insan talebinin bir göstergesi olmanın yanı sıra farklı ülkelerdeki su kullanımı için bir ölçüm olanağı sağlar. Bugün 45 ülke orta veya ileri derecede su sıkıntısı çekmektedir. Bunların arasında Hindistan, Çin, İsrail ve Fas gibi ulusal ve küresel pazarlara tarım ürünleri sağlayan ülkeler bulunuyor.

  Bazı Ülkelerin Sudaki Ayak İzleri :

  Ülke Ortalama Ayak İzi (m3/kişi/yıl)
  Çin 702
  Güney Afrika 931
  Azerbaycan 977
  Hindistan 980
  Japonya 1153
  Pakistan 1218
  Hollanda 1223
  Dünya Ortalaması 1243
  İngiltere 1245
  Endonezya 1317
  İsrail 1391
  Meksika 1441
  Almanya 1545
  Türkiye 1615
  İran 1624
  Kazakistan 1774

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu