YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2007

BM :“İklim Değişikliğinde Liderlik Sorununu Tanımlamak” konulu özel oturum

 • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un daveti üzerine Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir araya geldiği “Gelecek Ellerimizde: İklim Değişikliğinde Liderlik Sorununu Tanımlamak” başlıklı özel oturum, 24 Eylül 2007 Pazartesi günü Türkiye Saati İle (TSİ) saat 15:00’ten itibaren http://www.un.org/webcast/ adresinde internetten izlenebilir.        

  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un daveti üzerine Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir araya geldiği “Gelecek Ellerimizde: İklim Değişikliğinde Liderlik Sorununu Tanımlamak” başlıklı özel oturum, 24 Eylül 2007 Pazartesi günü Türkiye Saati İle (TSİ) saat 15:00’ten itibaren http://www.un.org/webcast/ adresinde internetten izlenebilir.

  Bir tam gün sürecek etkinlikte, tüm heyetlerin bir arada bulunacakları açılış ve kapanış oturumları dışında 4 ana başlıkta paralel oturumlar düzenlenecek. Açılış oturumunda BM Genel Sekreteri ve 62. Dönem BM Genel Kurulu Başkanın’ın yanında IPCC Başkanı Dr. Pachauri, Kaliforniya Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger, Kanada Gençlik ve İklim Koalisyonu, Greenpeace ve Delhi Belediye Başkanı’da birer konuşma yapacaklar.

  Türkiye Saati İle (TSİ) saat 16:00-19:00 ve 21:00 – 23:00 saatleri arasında 2 oturumda gerçekleştirilecek 4 ayrı Panel bölümünün başlıkları ve söz alacak ülkelerden bazıları aşağıda verilmektedir.

  1. Oturum – Uyum – “İklim Değişikliğine Uyumun Sorunu: etkilenebilirlik sürecinden esneklik sürecine geçiş”
  Blize (Karayipler adına), Slovenya (Avrupa Birliği adına), Pakistan (G77/Çin adına), Hindistan, G. Kore, Çin ve sivil toplum adına İsviçre Sigorta, Kuzey Kutbunda yaşayan İnuit Halklarının temsilcisi ve Bangladeş İleri Araştırmalar  Merkezi.

  2. Oturum – Savaşım – “Salımların Azaltılması ve İklimde Kararlılığının Sağlanması – ortak geleceğimizi korumak”
  Portekiz (Avrupa Birliği adına), Avrupa Komisyonu, Brezilya, Rusya, Vatikan, Güney Afrika, Avustralya, Meksika, Almanya ve sivil toplum adına Alcoa firması, Friends of Earth Malezya Ofisi.

  3. Oturum – Teknoloji – “İklim Dostu bir Dünya Yaratabilmek – teknolojinin rolü ve yaygınlaştırılması”
  Estonya (Avrupa Birliği adına), ABD, S. Arabistan ve sivil toplum adına Greenpeace Çin Ofisi, Duke Enerji firması.

  4. Oturum – Finansman – “İklim Değişikliğine Yönelik Çabaların Finansmanı – yarına yatırım yapmak”
  Fransa (Avrupa Birliği adına), Tuvalu, İngiltere, Venezuella ve sivil toplum adına İklim Grubu ve JP Morgan.

  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayip Erdoğan, 2. Oturumda bir konuşma yapacaktır. Programda herhangi bir aksama olmazsa, Sn. Başbakanımızın konuşmasının Türkiye Saati İle (TSİ) 18:00’den sonra yapması beklenmektedir. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacak konuşmaya ve diğer ülke temsilcilerinin konuşmalarının görüntülerine ve pdf dosyalarına http://www.un.org/webcast/climatechange/highlevel/ adresinden erişilebilir.

  24 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirilecek üst düzey iklim değişikliği oturumu, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin iklim değişikliği konusunu ilk defa bu ölçekte tartışmalarına ve ülkelerin konuyla ilgili yaklaşımlarını en üst düzeyde açıklamalarına olanak tanımaktadır. Bu toplantı 1992 Rio Zirvesi ve 2002 Johannesburg Zirvesi’nin ardından ülkelerin çevre konusundaki en geniş buluşma olarak algılanmaktadır. Toplantıda özellikle Kyoto Protokolü’nün 2012 sonrasında hangi ilkeler çerçevesinde şekilleneceğinin ipuçlarının ortaya çıkması beklenmektedir. Bu alandaki tartışmaların, daha sonra 3-14 Aralık 2007 tarihinde Bali’de gerçekleştirilecek 13. Taraflar Konferansı’nda (COP13) daha da netleşmesi beklenmektedir.

  24 Eylül 2007 toplantısına hazırlık niteliğindeki toplantı, teknik uzmanlar düzeyinde 31 Temmuz – 1 Ağustos 2007 tarihinde yine New York’ta Birleşmiş Milletler Binasında gerçekleştirilmişti. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan konuşmada, özetle, Türkiye’de ilgili kamu kurumlarının Türkiye’nin Kyoto Potokolü’ne katılımı konusunu görüşmeye başladığı, Türkiye’nin 2012 sonrasında diğer Ek-I ülkelerinden farklı konumu nedeniyle Temiz Kalkınma Projelerine evsahipliği yapmak istediği, Türkiye’nin 2012 sonrasında hızlı gelişmekte olan ülkelerin de uygun destek düzenekleri yaratarak, iklim değişikliği ile savaşımda daha etkin bir rol almalarını desteklediği vurgulanmıştı. Toplantıda Türkiye adına yapılan konuşmanın metnine http://www.un.org/ga/president/61/follow-up/climatechange/statements/statementTurkey.pdf adresinden, tüm ülkelerin konuşmalarına da http://www.un.org/ga/president/61/follow-up/climatechange/statements.shtml adresinden erişilebilir.

  Saygılarımızla,


  Yunus ARIKAN
  İklim Değişikliği Proje Yöneticisi / Climate Change Senior Project Manager
  Özel Programlar / Special Programmes
  Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye /Regional Environmental Center Turkey
      

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu