YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2007

Artvin Cerattepe'de Maden Çıkarımı

 • Önceleri Bergama, son günlerde ise Kaz Dağları ile gündeme taşınan doğa düşmanı madencilik faaliyetlerin belki de en acımasızlarından biri de, yemyeşil Artvin’in hemen tepesinde yer alan Cerattepe mevkiinde yapılmaktadır.    

  19.10.2007 -  Yeşil Artvin Derneği

  Son yıllarda hızla artan bir şekilde Türkiye’nin birçok farklı noktasında madencilik faaliyetleri ortaya çıkmaktadır. Önceleri Bergama, son günlerde ise Kaz Dağları ile gündeme taşınan bu doğa düşmanı faaliyetlerin belki de en acımasızlarından biri de, yemyeşil Artvin’imizin hemen tepesinde yer alan Cerattepe mevkiinde yapılmaktadır.

  1990’ların başında, önce siyanürle “altın” çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın, bakır, gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan tamamı yabancı kaynaklı Cominco Madencilik şirketi Artvin’lilerin başarılı direnişleri sonucu bu emellerinden “o zaman için ve şimdilik” vazgeçmişlerdi. Cominco Madencilik daha sonra maden işletme hakkını yine aynı bir Kanada firması olan Inmet Mining şirketine satmış, bu şirket altın madeninin çıkarılmasını kolaylaştırmak için önce bakır madenini çıkartmaya karar vermişti. Böylece, bakır madenciliğinden sonra zaten tahrip olacak olan Cerattepe’de altın madeni çıkartmak daha kolay olacaktı.

  Bu faaliyete karşı Türkiye’de ender görülen bir bütünlük gösteren Artvinliler, Yeşil Artvin Derneği’nin öncülüğünde; Belediye Başkanlığı, Baro Başkanlığı, Artvin’deki tüm siyasi partiler, tüm STK’lar, tüm oda birlikleri, tüm muhtarlar ile birlikte 15 yıldır mücadelelerine devam etmektedirler. Bu konuda, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi de Cerattepe’de yapılacak olan madenciliğin olası zararlarını içeren ayrıntılı bir “akademik görüş” yayınlamıştır.

  Ne yazık ki, tüm uğraşlara karşın, bu tip şirketlerin önüne geçmek, yeni çıkan Maden Kanunu ile neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Biz, genel anlamda, madenciliğe karşı değiliz. Bizim mücadelemiz en başta, 2004 yılında çıkarılan bu Maden Kanunu’na karşıdır. Çünkü özellikle uluslararası şirketler bu kanundan güç alarak orman, su, toprak, kültür ve insan yaşamını göz önünde bulundurmadan faaliyetlerine devam etmektedirler.

  Karşı çıkışımızdaki başlıca nedenler nelerdir?

  1.   Artvin’in hemen tepesinde “doğal yaşlı ormanlarla” kaplı Cerattepe’de yapılacak madencilik, uluslar arası sözleşmeler tarafından korunması gereken bitki ve hayvan türlerine sahip doğamızı, suyumuzu, toprağımızı, kısaca yaşam alanlarımızı kirletecek ve yok edecektir.

  2.   Zaten çok sarp ve dağlık bir arazi yapısına sahip olan Artvin’de, bu faaliyetlerde kullanılacak dinamit patlatmaları, ormanlık alanların yok edilmesi, orman içerisinde yeni yolların yapılması gibi müdahaleler sonucu heyelan tehlikesinin artacağı MTA raporlarında bile tespit edilmiştir.

  3.   Çıkarılacak madenin ülke ekonomisine hiçbir katkı yapmayacağı açıktır. Çünkü çıkarılacak madende devletin hakkı sadece ve sadece kar miktarı üzerinden %2 olacaktır. Üstelik kar miktarı şirketin kendi beyanına göre belirlenecektir. Bu miktar zenginleştirme işleminin ülkemizde yapılması halinde %1’e düşürülecektir. Buna karşılık, hem Maden Kanunu hem de teşvikleri düzenleyen ilgili kanundaki maddeler nedeniyle, devlet tarafından bu tür işletmelere verilen muazzam teşvikler (5 yıl vergi muafiyeti, %50 elektrik yardımı, çalışanların sigorta primlerinin %50’sinin ödenmesi vb.) sayesinde, verilmesi öngörülen bu %1’lik payında hiçbir önemi kalmadığı gibi, bu paydan daha fazlası da devletimiz tarafından maden şirketine geri ödenecektir.

  4.   Şirketin kendi ifadeleri ile belirttiği istihdam yaratma potansiyeli 80-90 kişi ile sınırlıdır ve bu istihdam sadece 7-8 yıllık bir dönem içindir. Ayrıca, çalışacak olan bu elemanların önemli bir kısmı yabancı uyruklu teknik elemanlardan oluşacaktır. Hâlbuki Artvin’in herhangi bir yöresinde kurulacak olan turistik bir otel veya yeni açılan Artvin Çoruh Üniversitesi’nde kurulacak yeni bir bölüm, bir yüksekokul veya bir fakülte ile daha fazla sayıda insan daha uzun süreler için istihdam edilebilir. Bu sayede artacak olan turist veya öğrenci sayısı ile bölgenin ekonomik gelişimine doğaya zarar vermeden katkıda bulunulmuş olacaktır.

  Maden Kanunu'na karşı Yeşil Artvin Derneği 04 Kasım 2007 tarihinde, Artvinlilerle beraber Milletvekillerinin, Belediye Başkanının, tüm siyasi parti örgüt temsilcilerinin, tüm STK’ların, bazı sanatçılarımızın ve konuyla ilgili bilim adamlarının da katılımı ile büyük bir miting gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

  İletişim ve destek için: Erdoğan Gazihan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
  Telefax: 0 466 2127080 (Dernek)
  E-posta: yesilartvindernegi08@yahoo.com.tr    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu