YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 11 Mart 2020

Avrupa’dan 2050 hedefi için 1 trilyon euro

 • Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı’na göre; Avrupa’nın 2050 iklim nötr hedefine ulaşması için en az 1 trilyon euro ayrılacak. 

  Avrupa Birliği (AB), dünyadaki ilk iklim nötr blok olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların hayata geçirilebilmesi için finansal düzenlemeler planlanıyor. Geçtiğimiz hafta sunulan Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı – Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı – kamu yatırımını harekete geçirecek ve başta, en az 1 trilyon euro’luk yatırımla sonuçlanacak olan YatırımAB (InvestEU) olmak üzere, AB finansal araçları yoluyla özel fonların kilidini açmaya yardımcı olacak.

   

  Üye devletler destek verecek

  AB üyesi devletlerin desteğiyle hayata geçirilecek planın uygulanması finansal desteğin ötesinde sorunlar da barındırıyor. Bazı bölgelerin bu geçişten özellikle etkilenmesi, derin bir ekonomik ve sosyal dönüşüm geçirmesi bekleniyor. Bu kapsamda Adil Geçiş Mekanizması’nın, işçilere yardımcı olması ve bu alanlarda gerekli yatırımları üretmek için özel finansal ve pratik destek sağlaması hedefleniyor.

   

  Yeşil bir yatırım dalgası

  2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr bir hale getirme vizyonuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Eşi görülmemiş bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve bu dönüşüm adil olur, herkesi kapsarsa yararlı olur. Kimseyi geride bırakmadığımızdan emin olmak için bu dönüşümde daha fazla çaba göstermesi gereken insanlarımıza ve bölgelerimize destek vereceğiz. Yeşil Düzen, yatırım fırsatlarına dönüşecek önemli yatırım ihtiyaçları ile birlikte geliyor. Sunduğumuz plan, en az 1 trilyon euro’yu harekete geçirmek için yön gösterecek ve yeşil bir yatırım dalgası ortaya çıkaracak.”

   

  Üç temel noktaya dayanıyor

  Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı, AB finansmanını harekete geçirecek, iklim nötr, yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı ekonomiye geçiş için gereken kamu ile özel yatırımları kolaylaştırmak, teşvik etmek için bir çerçeve sunuyor. Yeşil Düzen kapsamında açıklanan diğer girişimleri tamamlayan plan üç temel noktaya dayanıyor:

  Finansman: Gelecek 10 yıl içerisinde en az 1 trilyon euro’luk sürdürülebilir yatırım gerçekleşecek. Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) oynayacağı kilit rol ile, AB bütçesindeki iklim ve çevresel eylem harcamalarının her zamankinden daha büyük bir payı özel bir fonda birikecek.

  Etkinleştirme: Özel yatırımların ve kamu yatırımlarının önünü açmak, yönlendirmek için teşvikler sağlanacak. AB, sürdürülebilir finansı, finans sisteminin merkezine koyarak yatırımcılar için araçlar sağlayacak. Ayrıca yeşil bütçeleme ile satın alımları teşvik ederek, adil geçiş bölgelerinde devlet yatırımı süreçlerini kolaylaştırmanın yollarını bulacak, kamu yetkilileri tarafından sürdürülebilir yatırımı kolaylaştıracak.

  Destek: Komisyon, kamu yetkilileri ve proje destekçilerine, sürdürülebilir projelerin planlama, tasarım ve yerine getirilmesinde destek sağlayacak.

   

  Adil Geçiş Mekanizması

  Adil Geçiş Mekanizması, kimseyi geride bırakmadan, iklim nötr ekonomiye geçişin adil şekilde gerçekleşmesini güvence altına alan önemli bir araç. Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı, finansman ihtiyacı duyan bütün bölgelere cevap verecek. Mekanizma, iklim krizinden en çok etkilenen bölgelere geçişin sosyo-ekonomik etkisini kısmen gidermek amacıyla, 2021-2027 yılları arasında en az 100 milyar euro’luk finansmanın harekete geçirilmesi konusunda yardımcı olacak. Mekanizma, fosil yakıt tedarik zincirine bağlı işçi ve topluluklara yardım için gerekli yatırımı yaratacak.

   

  Kaynak ve ayrıntılı bilgi: İklim Haber

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu