YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 10 Ağustos 2020

Elektrik için güneş ve rüzgâr yeter

 • Rüzgâr ve güneş enerjisi kurulumları Türkiye'nin elektrik üretiminde en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkıyor. Yapılan bir araştırmada, bu kaynakların elektrik üretimdeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı öngörülüyor.

  Shura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin ‘2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi’ raporu yayınlandı. Türkiye'nin 2020-2030 döneminde elektrik üretim kapasite planlamasının 5 farklı senaryoya göre incelendiği rapora göre; enerji arz güvenliği ve uygun fiyatlı arz tedariğini sağlarken, fosil yakıtlı kaynakların olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerini sınırlandırmayı hedefleyen Türkiye'nin, enerji dönüşümünü planlaması gerekiyor. Bu kapsamda, Türkiye'de 2023 hedef ve stratejilerini temel alan, kısa ve uzun vadeli, entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine ihtiyaç duyuluyor. Raporda yer alan tüm senaryolar için rüzgâr ve güneş enerjisi en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkıyor. Düzenleyici politikalarla verilen desteklerin bu kaynakların gelişimini hızlandırması beklenirken, rüzgâr ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı öngörülüyor.

  İthal kaynaklara bağlılık azalabilir

  Dengeli Politikalar Senaryosu'na göre, Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 3.9 büyüyeceği ve 2030 sonunda toplam kurulu gücün 139 bin megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasitenin yaklaşık 63 bin megavatının ise rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanacağı tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının ise bu dönemde yüzde 52'ye yükselmesi bekleniyor. Böylece, Türkiye'de ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve elektrik üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşmesi planlanıyor.

  Enerji verimliliğinin anahtarı yenilenebilir enerji

  Öte yandan, daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu için sisteme esneklik sağlayan depolama teknolojilerinin de piyasa mekanizmalarıyla desteklenmesi tavsiye ediliyor. Rapora göre; çok yönlü avantajları olan ve maliyet açısından etkin sonuç sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının yakın dönemde zaruri olacağı öngörülürken, hedeflere ulaşılması için enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji ve çevreci politikalarla desteklenmesi gerekiyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu