YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 09 Ocak 2008

'Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi' Onaylandı

  • Avrupa Parlementosu denizlerde kirliliğin önlenmesine yönelik 'Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi'ni onlayladı.
        

    Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan 'Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi' üye ülkelere 2020 yılına kadar okyanuslarda kirliliği önleyecek tedbirler alma ve uygulama zorunluluğu getiriyor. Göller, nehirler ve yüzey sularında kirliliğin önlenmesini düzenleyen 'Su Çerçeve Direktifi'ni tamamlayıcı nitelikteki bu direktif, oluşturulacak "Avrupa Deniz Bölgeleri" ve "Alt Bölgeler" aracılığı ile uygulamaya koyulacak. Üye ülkeler bu bölgelere bağlantısı olan sular için deniz stratejileri oluşturmakla yükümlü olacak. 2015'e iyi durumdaki deniz bölgelerinin korunması, diğer bölgelerin iyileştirilmesi için alınacak önlemler belirlenecek. Bu önlemlerin en geç 2016'da yürürlüğü girmesi sağlanacak. (Kaynak: Kriter Dergisi Ocak 2008)
        

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu