YUKARI

Yazarlarımız

Yazar: Zeynep Talu | Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2013

İklim Değişikliği ve Kadınların Farkındalığı

 • 12 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da “İklim Siyaseti ve Kadın” temalı bir konferansa katıldım. TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu’nun düzenlediği bu toplantıda TMMOB’un diğer meslek odalarının kadın komisyonlarından, bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile iklim değişikliği konusunda uzmanlar vardı.

  Konferansın konuşmacısı olan Dr. Nuran Talu, iklim değişikliğinin salt bir çevre sorunu olmadığını, daha çok kalkınma sorunu olduğunu vurgulayan bir giriş yaparak, enerji üretim politikaları tercihleri, tarım emperyalizmi, yoksulluk gibi konuların “apolitlik” olmadığını ve iklim değişikliğiyle mücadelenin artık ekonomi-politiğin bir alanı olduğunu söyledi.

  Sunumda; iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik koşulları olumsuz etkilediği, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve güvenlik gibi sorunları şiddetlendirdiği üzerine bazı değerlendirmeler yapılarak, bu konuların siyasetin sorumluluk alanları ile ilişkileri ele alındı.

  Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun "iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet" politikaları ile ilgili çeşitli çalışmalarının anlatıldığı Konferansta, 2007’de kurulan “Küresel Cinsiyet ve İklim İtttifakı"nın (Global Gender and Climate Alliance) faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

  Enerji tasarrufu, suyun verimli kullanılması vb. konularında ev kadınlarının ve kırsal alanda kadın çiftçilerin, hayvancılık ve tohumculukla vb. uğraşan kadınların faaliyetlerinin, iklim değişikliği ile mücadeledeki rollerinin vurgulandığı Konferansta, bu gibi çalışmaların Türkiye’de planlı ve toplumda farkındalık yaratmak için çok sayıda yapılmasının gerektiği söylendi.

  Katılımcılarla ayrıca "etkilenme"nin yanı sıra, kadınların iklim siyasetini "etkileme"lerinin gerektiği tartışıldı ve toplumsal cinsiyet konularının iklim değişikliği politikaları ile bütünleştirilmesinin önemi vurgulandı.

  İşaretleri şimdiden görülen ve yakın gelecekte tüm dünyayı ve Türkiye’yi daha çok etkileyecek olan böyle bir konuda özellikle genç kızların, toplumsal cinsiyet rollerinn farkında olması çok önemli, bugün toplamda onüç milyon genç erkek ve genç kız var ülkemizde. Konuya sadece nüfus açısından bile baksak, nüfusunun yarısı kadın olan Türkiye’de, bu potansiyelin iklim felaketlerine karşı harekete geçmesi önemli bir seferberlik konusu olmaz mı?

  Zeynep Talu
  Ankara, 13 Ocak 2013

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu