YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2016

İklimin nasıl değişeceği önceden tahmin edilebilir mi?

 • Dünyanın gelecekte kaç derece daha sıcak olacağıyla ilgili tahminler nasıl yapılıyor?

  İklim değişikliği gündemimizde daha fazla yer almaya başladıkça, bu konudaki bilgilendirme çalışmalarına duyulan ihtiyaç da artıyor. İklim değişikliği duyarlılığının artırılması için özellikle okullarda yapılacak çalışmalar konusunda İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi önemli bir adım attı. Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın projesi kapsamında hazırlanan "İklim Değişikliği Nedir?" eğitim videoları ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler de içeren yardımcı eğitim materyali olarak sunuluyor. Prof. Dr. Kurnaz iklim değişikliğiyle ilgili hepimizin bilmesi gereken gerçekleri net bir dille anlattığı için videolar öğrenciler dışındaki gruplara da hitap ediyor. 
   
  "İklim Değişikliği Nedir?" serisinin beşinci videosu iklim değişikliği tahmininde kullanılan modellerin çalışma esaslarını anlatıyor.  Videodan birkaç satırbaşına göz atarsak...

   

  • Hava durumunu tahmin edebilmek kolay olmasa da iklim değişikliği tahminleri yapmak bu kadar zor bir problem değildir.
  • Atmosferdeki sera gazları arttıkça dünyanın iklimi değişir. Dünyanın ikliminin nasıl değiştiğini anlayabilmek için iklim modelleri kullanılır. 
  • İklim modelleri, dünyanın atmosferindeki havanın ve okyanuslardaki suyun nasıl hareket edeceğini hesaplamaya yarayan fiziksel denklemlerdir. 
  • İklim değişikliğinin ne yönde gideceğini bulabilmek için temelde üç tane veri kullanılır:
  Güneşten dünyaya gelen enerji
  Dünyanın yüzey şekilleri 
  Atmosferin yapısı

  • Güneşten dünyaya gelen enerji ve dünyanın yüzey şekilleri çok uzun sürelerde değişmediğine göre bu problemde odaklanılan temel faktör dünyanın atmosferindeki değişimdir. 
  • Atmosferdeki gazların miktarının gelecek zamanda nasıl değişeceği bilinirse, iklim değişikliği için tahmin yapılabilir.
  • İklim değişikliği modelleri, karbon emisyonu için en iyi ve en kötü senaryoları kullanarak bu yüzyılda dünyanın ikliminin nasıl değişeceğini hesaplarlar. 

  2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi desteğiyle hazırladığı videolar ve eğitim materyalleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu