YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2016

Verimlilik Haftası Özel: Verimli Üretim

 • Verimlilik Haftası’na başlarken üretimin kalbinden verimlilik detaylarına göz atıyoruz.

  Sürdürülebilirliğin en önemli tamamlayıcılarından olan verimlilik her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Çünkü… 

  - Doğal kaynaklara ulaşmak giderek daha zor ve maliyetli hale geliyor. 
  - Rekabet şartları ağırlaştığı için yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyaç artıyor.
  - Teknolojinin gelişimi, döngüsel ekonomi için yeni fırsatlar yaratıyor.
  - Verimlilik projeleriyle elde edilen tasarruf, karlılığı olumlu etkiliyor.
  - İklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltacak girişimlerin önemi her geçen gün artıyor.

  Bu yıl 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde Verimlilik Haftası düzenleniyor. Bu haftaya özel olarak hazırladığımız içeriklerin ilkinde üretimin kalbinden verimliliğe göz atıyoruz…  Verimlilik uygulamalarında en çok öne çıkan başlık enerji. Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerinde ve AB ortalamasının 2,5 katı. Üstelik enerjide dışa bağımlı ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu nedenle enerji verimliliği uygulamalarına özel önem vermemiz gerekiyor. Türkiye’de sanayi sektörü, ülkemizin toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ını ve elektrik enerjisi tüketiminin % 60’ını gerçekleştiriyor. Sanayide enerji verimliliği, üretimde azalma olmaksızın, mevcut üretim tesislerinin daha gelişmiş tasarımlar ve yeni teknolojiler kullanılarak daha az enerji tüketir hale getirilmesi anlamına geliyor. Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar (2011 yılına göre) en az %20 azaltılması hedefleniyor. (Enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgiyi buradan ve buradan alabilirsiniz.)

   

  Kaynak verimliliği uygulamalarında üretim, kalite ve performans düşüklüğü yaşanmadığı gibi atık olarak düşünülen kimi yan ürünler, verimlilik projeleriyle kullanılabilir yeni kaynaklar haline gelebiliyor. Bu yatırımlar önemli maliyet kalemleri gibi görünse de, işletmelere geri dönüşleri çok daha karlı oluyor. (Kaynak verimliliği hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.)


  Üretimde kullanılan sudan yapılacak tasarrufsa, zincirleme bir etki ortaya çıkarıyor. Su, üretimde en önemli girdilerden birini oluşturuyor. Bir sayfa kağıt üretmek için 10 litre su tüketiliyor. 500 gram plastiğin sudaki ayak iziyse tam 91 litre. 2000-2050 yılları arasında üretimde kullanılan suya olan talebin yaklaşık %400 artması bekleniyor. Bu nedenle üretimde suyun sürdürülebilir kullanımını hedefleyen çalışmalar büyük önem taşıyor. (Su verimliliği hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.)

  Tüm bu uygulamalar biraz karışık veya uzun vadede sonuç verecek gibi görünse de işin temelinde Sürdürülebilirliğin 3 Altın Kuralı yatıyor.

  Azaltmak
  Kullanılan değerli kaynakların azaltılması ve yerine alternatif kaynaklar bulunması.

  Yeniden kullanmak
  Ham madde ve enerjinin yeniden kullanılması, üretim esnasında ortaya çıkan ısı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi.

  Geri dönüştürmek
  Üretim esnasında ortaya çıkan atıkların dönüştürülmesi.

  Verimlilik haftanız kutlu olsun.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu