YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Dr. Arın Saydam | Eklenme Tarihi: 31 Mart 2017

İletişimin Derin Mavisi - Sürdürülebilirlik

 • Arın Saydam, “İletişimin Derin Mavisi - Sürdürülebilirlik” adlı kitabında tarih ve felsefede sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik, yönetimin stratejik gündemi ve iletişimin sürdürülebilirliği konularına değinirken, şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yüz yüze yapılan araştırmanın detaylarına ve bu yöneticilerin sürdürülebilirliğe bakış açılarına yer veriyor.

  Bersay İletişim Grubu Ajans Başkanı Dr. Arın Saydam’ın İletişimin Derin Mavisi - Sürdürülebilirlik adlı kitabı, Boyut Yayın Grubu tarafından yayınlandı. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, tarih ve felsefede sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik, yönetimin stratejik gündemi ve iletişimin sürdürülebilirliği konularına değiniliyor. İkinci bölümde ise şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yüz yüze yapılan araştırmanın detaylarına ve bu yöneticilerin sürdürülebilirliğe bakış açılarına yer veriliyor.
   
  Sürdürülebilirlik kavramının, kurumsallaşma ve sürdürülebilir iletişim kavramıyla arasındaki ilişkiyi inceleyen kitap, Dr. Arın Saydam’ın aşağıdaki hipotezleri içeren doktora çalışması kapsamında yaptığı araştırmanın sonuçlarını da içeriyor:
   
  -Kurumsal sürdürülebilirliği iyi yöneten şirketler, iletişimlerini de sürdürülebilir kılmaktadır.
  -Sürdürülebilirlik, kurumsallaşmanın en temel kriteridir.  
  -Sürdürülebilirliğe önem vererek kurumsallaşabilen şirketler, başarılı ve uzun ömürlü olur. 
  -Kurumsal sürdürülebilirlik bir kuruluşu diğerlerinden farklılaştıran en önemli faktörlerden biridir. 
  -Sürdürülebilirlik kurumsallaşmanın en temel kriterini oluşturmaktadır ve kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri de sürdürülebilir iletişimdir.  
  -Kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve iletişim arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu