YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 03 Mart 2018

İklim değişikliği, gıda güvenliğini tehdit ediyor

 • İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından yarattığı riskler 3-4 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6. Gıda Güvenliği Kongresi'nde tartışılacak.
   

  20. yüzyılın ortalarından bu yana yaşamımızın bir parçası haline gelen küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerindeki etkisiyle gıda güvencesi açısından bir tehdit olarak algılanırken, gıda güvenliği açısından da yeni tehlikeleri gündemimize taşıyor.
   
  Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, uzmanların iklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkilerini yedi ana başlıkta incelediklerini belirtiyor:

  - Bakteriler, virüsler ve protozoalar
  - Zoonozlar ve diğer hayvan hastalıkları
  - Toksinojenik küfler ve mikotoksinler
  - Zararlı alg üremesi ve balıkçılık ürünleri güvenliği
  - Zararlı aktivitelerinin artması
  - Gıda zincirinde çevresel bulaşanlar ve kimyasal kalıntılar
  - Acil durum halleri  Samim Saner, iklim değişikliğinin denizlerde ve karada tüm canlıların yaşam koşullarını yeniden yapılandırdığına dikkat çekerek, basit bir anlatımla bunun deniz ürünlerinde, bitkisel ve hayvansal ürünlerde çevresel bulaşanlar riskini, önlemlerini yeniden değerlendirip düzenleme ihtiyacını doğurduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkilerinin 3-4 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6. Gıda Güvenliği Kongresi'nde de uzmanları ile ayrıntılı biçimde ele alınacağını belirten Saner, Kongre'nin 4 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00'de gerçekleştirilecek özel oturumunda aşağıdaki katılımcıların yer alacağını belirtti:

  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'dan Mary Kenny: İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Üzerine Etkileri
  - İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu: Türkiye'de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
   - National Geographic çevre eski editörü Dennis Dimick: İnsan çağı: Antroposen ikilemle yüzleşmek

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu