YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Beş numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. 

  Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için adeta bir çarpan etkisi işlevi görüyor. Kadınlar ve kız çocukları güçlendikçe, sadece ekonomik büyüme anlamında değil toplumsal gelişim anlamında da önemli bir adım atılmış oluyor. 

   

  Gerçekler:

  - Günümüzde, 15 yıl öncesine göre daha çok sayıda kız çocuğu okula gidiyor. Bununla beraber hala ilköğretimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı bölgeler var.
  - İşgücü piyasasında hala büyük eşitsizlikler var, kadınlar hala işe eşit erişime sahip değiller. 
  - Cinsel şiddet ve istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü ve kamu görevlerinde ayrımcılık hala büyük engel teşkil ediyor.
  - Kadınların arazi ve mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olmasını sağlamak hayati önem taşıyor.

  Hedefler: 

   
  - Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde bitirilmesi. 
  - Kamu alanları ve özel alanlarda, tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin  her türünün  yok edilmesi. 
  - Çocuk evliliği, erken yaşta ve zorla evlendirilme ile kadın sünneti gibi tüm zararlı uygulamaların yok edilmesi. 
  - Ulusal şartlara uygun şekilde kamu hizmetlerinin, altyapının ve sosyal koruma politikalarının  sağlanması ile hanehalkı ve aile içerisinde sorumlulukların   paylaşımının teşvik edilmesi yollarıyla  ücretsiz bakım ve ev işlerinin tanınması ve değer atfedilmesi.
  - Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta, karar alma süreçlerinin her seviyesinde  tam ve etkili  katılımı ile liderlik edebilmeleri için eşit fırsatlar sağlanması. 
  - Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferanslarının sonuç dokümanları çerçevesinde mutabık kalınan şekilde cinsel ve üreme sağlığına ve üreme haklarına evrensel erişimin sağlanması.
  - Kadınların ulusal yasalarla uyumlu olacak şekilde toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve hükmetme, mali hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimlerinin sağlanmasını da kapsayacak şekilde ekonomik kaynaklar konusunda eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması.
  - Kadınların güçlendirilmesini destekeleyen teknolojilerin, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin  kullanımının artırılması.
  - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ile kadınların ve kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi için sağlam politikalar ile uygulanabilir mevzuatların  kabul edilmesi ve güçlendirilmesi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu