YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 12 Haziran 2018

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması yayınlandı

 • Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması’na göre, on kişiden sekizi iklim değişikliğinin yaşandığını düşünüyor. Toplumun %75’i iklim değişikliği konusunda endişeli. Enerji tercihleri ise güneş ve rüzgarda yoğunlaşıyor.

  Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması yayınlandı.

  İklim Haber
  ve KONDA'nın işbirliğiyle düzenlenen araştırmada Türkiye’de iklim değişikliği ve enerji konularında kamuoyunun ne düşündüğü masaya yatırıldı. Araştırma, Mart 2018’de yapılan KONDA BAROMETRESİ anketi çerçevesinde gerçekleştirildi. Yedi sorudan oluşan anket, 2595 kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı.
  Araştırmada kullanılan anket hazırlanırken, European Social Survey’in 2017 yılında 18 Avrupa ülkesinde yaptığı çalışma ile Yale Üniversitesi tarafından yapılan Knowledge of Climate Change Across Global Warming’s Six Americas adlı çalışmalarda sorulan sorulardan da faydalanıldı. 
  Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırma kapsamında katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltildi:
  1. Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?
  2. İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? 
  3. Sizce iklim değişikliğini azaltmak için yeterli sayıda ülke hükümetinin harekete geçme ihtimali ne kadar var?
  4. Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttı mı yoksa azaldı mı?
  5. Farz edelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santralı yapılacak, hangi iki santrali öncelikli olarak tercih edersiniz?
  6. Farz edelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santralı yapılacak, hangi iki santrale karşı çıkarsınız?
  7. Türkiye’de kömür üretilmesi konusunda hangisine katılıyorsunuz?

   
  10 kişiden 8’i küresel ısınmanın yaşandığına inanıyor
  Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması kapsamında katılımcılara yöneltilen ilk soru “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” oldu. Katılımcıların %86,8’i bu soruya evet cevabı verirken, %10’u hayır cevabını veriyor. %3,2’lik kesim ise soruya cevap vermemeyi tercih ediyor. Cevap kırılımlarındaki en dikkat çeken nokta ise, araştırmanın sonuç raporunda da görüleceği gibi, iklim değişikliği konusunda Türkiye’de önemli bir konsensüs olduğu. Siyasi tercihler, ekonomik durum ve sosyal konumdan bağımsız olarak, “her 10 kişiden en az sekizi iklim değişikliği yaşanıyor” diyor. 

  “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?” sorusuna ise görüşülen kişilerin %25’i “çok endişeliyim”, %50’si “endişeliyim” cevabını veriyor. Özetle, Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.

   
  Türkiye’de düzensiz hava olayları arttı 
  İklim değişikliğinin aşırı hava olaylarıyla ilişkisinden hareketle, son yıllarda ülkemizde sıklık ve şiddeti artan sel gibi doğal afetlerin nasıl algılandığı da araştırmada sorulan sorular arasında yer alıyor. “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttı mı yoksa azaldı mı?” sorusuna, katılımcıların %76,3’ü “arttı” şeklinde cevap veriyor.

  Güneş ve rüzgar, enerjide Türkiye'nin tercihi 
  Anketin enerji odaklı sorularına verilen cevaplarda ise güneş ve rüzgar öne çıkıyor. Ankete katılanlar, yaşadıkları yerin yakınında en çok güneş (%70,5) ve rüzgar (%52,8) enerjisi santrali görmek istiyor. Yaşanılan yere kurulmasına itiraz edilen santrallerde ise nükleer (%68,2) ve kömür (%53,1) santralleri öne çıkıyor. 

   
   
  Araştırmayla ilgili detaylı bilgiyi İklim Haber’den alabilirsiniz.

  Kullanılan görseller İklim Haber'den alınmıştır.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu