YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 23 Kasım 2020

İklim değişikliğini öncelikli bir sorun olarak görmüyoruz

 • Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği farkındalığı araştırması, iklim değişikliğinin Türkiye’de öncelikli ve acil çözüm gerektiren bir sorun olarak algılanmadığını ortaya koydu.

  Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği farkındalığı araştırmasına göre; kamuoyu iklim değişikliği konusunda bireysel çözümlerin yeterli olacağını düşünmüyor. Yapılan açıklamada, Sabancı Vakfı’nın ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi. Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan ve bu yıl ‘İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?’ sloganıyla duyurulan yarışma kapsamında yapılan araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda sorular yöneltildi. ‘İklim Değişikliği Farkındalığı’ araştırması, Türkiye’nin kentsel bölgelerinde ikamet eden 18-50 yaş aralığındaki, ABC1 sosyo-ekonomik statü gruplarını temsil eden 502 kişi ile gerçekleştirildi.

  Neden ve sonuçları tam olarak bilinmiyor
  Araştırmanın sonuçlarına göre; ‘İklim değişikliğinin nedenleri’ sorulduğunda araştırmaya katılan her 10 kişiden 3’ünün, 'hızlı sanayileşme', 'kimyasal ürün kullanımı' ve 'yanlış yapılanma' konularına değinmediği görülüyor. İklim değişikliğinin olası nedenleri arasında en az bahsedilen konu ise ‘Gereğinden fazla et ve su tüketimi’ oluyor. Kamuoyunun yüzde 90’ından fazlası, iklim değişikliğinin gıdaya erişimde zorluğa, orman yangınlarına, nesli tükenen hayvanlara ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçları olacağını düşünmüyor. Kamuoyu algısına göre; iklim değişikliğinin en çok etkisinin görüleceği konular arasında kuraklık, temiz su kıtlığı ve mevsim değişiklikleri yer alıyor.

  Bireysel önlemin çözüme katkısına inanan az
  Her 10 kişiden 9’u iklim değişikliğinde bireysel sorumluluğu olduğunu düşünmesine rağmen her 5 kişiden 1’i bireysel önlemlerin çözüme katkısı olmayacağını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 82’si devlet düzeyinde alınacak önlemlerin, yüzde 77’si uluslararası düzeyde alınacak önlemlerin ve yüzde 74’ü ise özel sektörün alacağı önlemlerin çözüme katkı sağlayacağını düşünüyor. Bireysel önlemlere bakıldığında, su ve enerji tasarrufu yüzde 70’ten fazla bir oranla en çok alınan önlemler olarak öne çıkıyor fakat her 10 kişiden sadece 3’ü iklim değişikliği sorunu için ‘kişisel araç kullanımı’na dikkat ediyor. Araştırmaya göre; her 5 kişiden sadece 1’i karbon ayak izini azaltmak için uçak kullanmamaya çalıştığını ifade ediyor.

  Gençlerin öncelikleri arasında değil
  Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü bu konuyu öncelik verilmesi gereken bir sorun olarak görmese de konuyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor. 18-34 yaş aralığındaki genç ve genç yetişkinlerin, 35-50 yaş aralığındaki bireylere oranla iklim değişikliğine öncelik verme eğilimlerinin daha düşük olduğu görülüyor. İklim değişikliğine öncelik verme eğilimi ise İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan metropol illerde yüzde 73’lük bir oran ile diğer illerden daha yüksek.

  Öncelikli sorun olarak algılanmıyor
  Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan yaptığı değerlendirmede; Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çektiklerini ve o konuda farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirtti. Safkan şunları söyledi: 'İklim krizi ne yazık ki etkilerini Türkiye’de de yoğun bir şekilde gördüğümüz bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirledik ve yarışmaya başvuru süreçleri devam ederken iklim değişikliği konusunda bir kamuoyu farkındalık araştırması gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları, iklim değişikliğinin Türkiye’de öncelikli ve acil çözüm gerektiren bir sorun olarak algılanmadığını bizlere gösterdi.”

  30 bin canlı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
  Nevgül Bilsel Safkan, bireylerin sadece ‘gözle görülebilir’ olan ve günlük hayatlarında daha sık karşı karşıya kaldıkları sorunları fark edip onları iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendirdiğini belirterek,şöyle devam etti: “Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre; 2020 yılında dünya çapında 30 bin canlı türü küresel ısınma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gibi insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Oysaki Sabancı Vakfı olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 98’i iklim değişikliğinin sonuçları arasında canlıların neslinin tükenmesini öncelikli olarak görmüyor.’

  Tüm paydaşlar güç birliği yapmalı
  Nevgül Bilsel Safkan, araştırmanın aynı zamanda bireylerin iklim krizi konusunda ağırlıklı olarak devlet ve kurumlardan aksiyon alınmasını beklediğini gösterdiğine işaret etti. Safkan; “Yaşadığımız dünya hepimizin ve dünyamızı iklim krizinden kurtarabilmek için bireysel çaba da dahil olmak üzere tüm paydaşların güç birliği yapması gerekiyor. Biz de yarışma kapsamında genç yönetmen ve sinemacılar aracılığıyla iklim değişikliği konusuna dikkat çekebileceğimize ve Türkiye’yi de derinden etkileyen iklim sorununa onların gözünden bakarak toplumda farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

  Birinciye 20 bin TL ödül
  Başvuruların 20 Kasım’da sona erdiği Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nda iklim değişikliğinin nedenlerini, hayattaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu