YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2021

Sürdürülebilir bir gelecek için işbirliği gerekli

 • Küresel Riskler Raporu 2021’e göre; 2020’de dünya, salgın gibi uzun vadeli riskleri görmezden gelmenin yıkıcı etkilerini yaşadı. Sürdürülebilir bir gelecek için uzun vadeli risklerin hesaplanması ve işbirliği gerekiyor.

  Dünya Ekonomik Forumu‘nun (WEF) kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere Marsh & McLennan ve Zürih Sigorta Grubu‘nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2021 yayımlandı. Raporda, 841 küresel uzman ve karar alıcıdan, 2021’e ilişkin endişelerini olasılık ve etki açısından sıralamaları istendi. Risklerin beşini; ‘doğal kaynakların tükenmesi’, ‘ekstrem hava olayları’, ‘iklim eyleminde yetersizlik’, ‘insan kaynaklı çevre zararı’ ve ‘biyolojik çeşitlilik kaybı’ gibi çevreyle ilgili sorunlar oluşturdu.

  En büyük kısa vadeli risk: Salgın hastalık
  Katılımcılar, kısa vadeli (iki yıl) en büyük risklerin, koronavirüs gibi ‘salgın hastalıklar’ ve salgının ekonomik etkisiyle ‘geçim krizi’ olduğunu belirtti. Rapora göre; koronavirüsün insani ve ekonomik maliyeti şiddetli. Koronavirüs, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ediyor, sosyal uyumu ve küresel iş birliğini daha da zayıflatıyor. Kısa vadeli risklerin üçüncü sırasında ise ‘ekstrem hava olayları’ sunuldu. Geri kalan yedi risk arasında ise sırasıyla şunlar sıralandı:
  • Siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması,
  • Dijital eşitsizlik,
  • Ekonomide uzun süreli durgunluk,
  • Terörist saldırılar,
  • Gençlerde hayal kırıklığı,
  • Sosyal uyumun erozyona uğraması,
  • İnsan kaynaklı çevresel zarar.

  En büyük orta dönem risk: Varlık fiyatlarında balon
  Üç ile beş yıl arasında gerçekleşmesi beklenen ve etkisi en büyük risk olarak ise ‘varlık fiyatlarındaki balon’ olarak tanımlandı. Rapora göre; büyük bir ekonomide konut, yatırım fonları, pay senetleri ve diğer varlıkların fiyatları reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaşıyor. ‘Fiyat istikrarsızlığı’, ‘emtia şokları’, ‘borç krizi’, ‘devletlerin ilişkilerinde kırılma’, ‘devletlerarası çatışma’, ‘siber güvenlikte başarısızlık’ ve ’teknik yönetişim başarısızlığı’, orta vadedeki en yüksek riskler arasında yer alıyor.

  En büyük uzun dönem risk: Kitle imha silahları
  Uzun dönemde etkisi yüksek temel riskler ise ‘kitle imha silahları’, ‘devletlerin çöküşü’, ‘biyolojik çeşitlilik kaybı’, ‘doğal kaynak krizleri’, ‘sosyal güvenlikte çöküş’, ‘çok taraflılığın çöküşü’, ‘sanayide çöküş’, ‘iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık’ ve ‘bilime karşı duruş’ olarak sıralandı. Rapora göre; gençler son 10 yılda ikinci büyük küresel ekonomik krize şahit oldu. Bu nesil, eğitimleri, ekonomik beklentileri ve ruh sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

  Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu