YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 23 Mart 2021

Okyanus, iklim ve hava odağında meteoroloji günü

 • Dünya Meteoroloji Günü'nün bu yıl ki teması, 2021'de başlatılan ve 2030'a kadar sürecek "BM Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi Dönemi"ne dikkat çekmek amacıyla, "okyanus, iklim ve hava" olarak belirlendi. WMO Genel Sekreteri'nin 2021 Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yayınladığı mesajı paylaşarak bu özel günü kutluyoruz.

  2021 Dünya Meteoroloji Günü için “Okyanus, İklim ve Hava” teması belirlenmiştir. WMO’nun okyanus, iklim ve havayı Yer Sistemi yaklaşımı ile birbirine bağlamaya odaklanmasını kutlamaktadır.
  Değişen iklimimiz, hava üzerinde büyük bir etkiye sahip olan okyanusu ısıtmaktadır. WMO’nun yıllık Küresel İklim Durum Raporu, Pasifik Okyanusu’ndaki La Nina soğumasına rağmen 2020’nin kaydedilen en sıcak üç yıldan biri olduğunu göstermektedir. 2011-2020 arasındaki son on yıl, kaydedilen en sıcak dönem olarak kayıtlara geçmiştir.
  Okyanus sıcaklığı rekor seviyelerde ve okyanustaki asitlenme de devam etmektedir. Deniz buzu erimektedir. Deniz seviyesinin yükselme hızında artış gözlenmiştir.
  Geçen yıl, tüm dünyada orman yangını mevsimlerini uzatan uzun süreli kuraklıklar görülmüştür. Örneğin Avustralya’da görülen söndürülmesi güç büyük yangınlar, daha kurak mevsimsel iklim paternlerini etkileyen okyanus sıcaklıklarıyla ilişkilidir.
  Artan okyanus sıcaklıkları, rekor bir Atlantik kasırga sezonunu ile Hint ve Güney Pasifik Okyanuslarında alışılmadık derecede yoğun tropikal siklon oluşumlarına neden olmuştur. Bu bölgelerdeki fırtına dalgasının verdiği hasar, okyanusun gücünü ve kıyı kesimlerde yaşayan halkın üzerindeki yıkıcı etkisini göstermiştir.
  Tropikal olmayan okyanus fırtınaları, denizdeki can ve yük kayıplarıyla birlikte, gemilerde büyük hasara yol açmaya devam etmiştir.
  2020’de yıllık Arktik deniz buzunun minimum değeri, kayıtlardaki en düşük seviyelerdeydi. Kutup bölgesinde yaşayanlar, eriyen buzların bir sonucu olarak anormal kıyı selleri ve deniz buzu tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
  Bunun ışığında, WMO topluluğunun atmosfer, kara ve kriyosfer için olduğu kadar okyanus için de araştırma, gözlem, tahmin ve hizmetlerini desteklemede önemli bir payı bulunmaktadır.
  Okyanus verilerindeki büyük eksiklikler, daha çok alt-mevsimselden mevsimsele olmak üzere uzatılmış periyotlar için tahminlerin tutarlılığını azaltmaktadır. Kasım 2020 yılında gerçekleşen WMO Veri Konferansında, özellikle okyanuslar olmak üzere verilerdeki büyük eksikliklere dikkat çekilmiştir. Bu verilerin ekonomik katkısını en üst düzeye çıkarmak için Yer Sistem verilerine ücretsiz ve açık erişime olan ihtiyaç vurgulanmıştır.
  WMO’nun, Yer Sistemimizin bir parçası olarak, okyanusu daha iyi anlamak, gözlemlemek ve tahmin etmek için UNESCO Hükümetlerarası Denizbilim Komisyonu da dahil olmak üzere çok sayıda ortaklığı mevcuttur.
  Dünya nüfusunun %40’ından fazlası kıyıya 100 km mesafede yaşadığından, toplulukları kıyıdaki tehlikelerin etkilerinden korumaya acil bir ihtiyaç vardır. WMO ve Üyeleri, kıyı yönetimi ile dayanıklılığı desteklemek ve Çoklu Tehlike Erken Uyarı Sistemlerini güçlendirmek için çalışmaktadırlar.
  Dünya ticaretinin hemen hemen %90’ı deniz taşımacılığı ile yapılmakta olup denizlerdeki kuvvetli hava olaylarının yarattığı tehlikelere maruz kalmaktadır. WMO, denizde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla standartlaştırılmış bilgiler, tahminler ve uyarılar sağlamak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Hidrografi Örgütü ile ortaklık yapmaktadır.
  Önümüzdeki On Yıl, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama ve bu etkileri azaltma yollarını ele almak adına kritik olacaktır. WMO, Earth Shot Ödülü (2021-2030) için Aday Belirleyici olarak, okyanus ve iklim de dahil olmak üzere acil olan çevresel sorunlara karşı çözümler arayarak bu çabaya yardımcı olmaktadır.
  Bu yıl ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı’nın (2021-2030) başlangıcı olduğundan WMO için de önemlidir. WMO, On Yılın “güvenli okyanus”, “tahmini yapılan okyanus” ve “şeffaf okyanus” hedefleri için ayrılmaz bir parçası olan çalışmalarının çoğuna katkıda bulunmaya kararlıdır.
  Paydaşları ile birlikte WMO, Yer Sistem Bilimi hizmetlerini güçlendirmek için çabalamaktadır.
  Havayı ve iklimimizi anlamak için okyanusumuzu anlamalıyız. Savunmasız toplulukları korumak ve afet riskinin azaltılması için Sendai Çerçevesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve SAMOA Yolu’nu desteklemek amacıyla bu yönde çalışmaya devam edeceğiz.
  WMO, üyelerimizin önceliklerini ele almak için önümüzdeki yıl birçok önemli küresel girişime liderlik etmektedir:
  • Özellikle LDCs (En Az Gelişmiş Ülkeler) ve SIDs (Küçük Ada Devletleri) için sistematik hava ve iklim gözlemlerini sağlamak amacıyla küresel temel gözlem ağını geliştirmenin ve yenilikçi bir finansman programı olan SOFF’u (Sistematik Gözlemler Finansman Tesisi) devreye almanın önemi.
  • İkinci olarak, suyla ilgili SDG’nin (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) 6. Maddesine istinaden faaliyetleri hızlandırmak için bir su ve iklim koalisyonu oluşturmaktayız.
  • Üçüncü olarak da tüm Üye Ülkelerimizin çoklu tehlike erken uyarı sistemini ve hizmetlerini geliştirmek istemekteyiz.
  Hepinize mutlu bir Dünya Meteoroloji Günü dilerim.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu