YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 22 Ağustos 2021

Çocuklar ve gençler iklimle ilgili tüm karar süreçlerine dahil edilmeli

 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliğinin doğrudan çocuklara olan etkisini inceleyen ilk raporunu yayımladı.

  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliğinin doğrudan çocuklara olan etkisini inceleyen ilk raporunu yayımladı. UNICEF'in raporunda, dünyada 1 milyara yakın çocuğun iklim değişikliğine bağlı afetler ve salgın hastalıkların tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı. Rapora göre; dünyada yaşayan her bir çocuk, sel ve kuraklık gibi iklim değişikliğine bağlı olaylardan en az birine maruz kalacak. Küresel çocuk nüfusunun yarıya yakını da, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ‘çok yüksek riskli’ ülkelerde yaşıyor. ‘Orta-yüksek riskli’ ülkeler arasında yer alan Türkiye, dünya sıralamasında 163 ülke arasında 97’nci sırada.

  En büyük risk Orta Afrika’da
  UNICEF’in ‘İklim krizi bir çocuk hakları krizidir’ başlığını taşıyan raporunda, ‘Çocukların İklim Riski Endeksi’ (CCRI) adı verilen ölçümleme üzerinden iklim ve çevresel felaketlerden etkilenecek çocukların sayısına dair veriler belli risk grupları altında paylaşılıyor. Çocukların en büyük risk altında olduğu ülkeler sıralamasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine-Bissau gibi Afrika ülkeleri başı çekiyor. Riskin en az olduğu ülkeler ise İzlanda, Lüksemburg ve Yeni Zelanda. Yeni bir yöntem olan CCRI, iklim değişikliğine bağlı olayların gerçekleşme ihtimali ile çocukların bunlara karşı savunmasızlığını ölçüt alarak risk temelli değerlendirmeler yapıyor.

  “Büyük resim hayal edemeyeceğimiz kadar vahim”
  UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, iklim değişikliğinin çocuklar üzerinde ‘vahim’ sonuçları olacağı uyarısında bulundu. "İlk kez çocukların iklim değişikliğine karşı nerelerde ve ne şekillerde savunmasız kalacağına ilişkin büyük resme sahibiz. Bu resim neredeyse hayal edemeyeceğimiz kadar vahim" diyen Fore sözlerini şöyle sürdürdü: "İklimsel ve çevresel şoklar temiz hava ile güvenilir gıda ve su kaynakları erişiminden tutun da eğitime erişim, sömürüye karşı korunma ve hatta hayatta kalma gibi çocuk haklarını tümüyle zayıflatıyor." Yoksulluk ve güvenilir yaşam alanları ile temiz kaynaklara erişimin olmaması, çocukların iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Raporda, dünyada en çok karbon salımı yapan ülkeler ile değişen iklim koşullarından çocukların en çok etkileneceği bölgelerin birbirinden ne kadar kopuk olduğuna dikkat çekiliyor. ‘Yüksek risk altındaki’ ülkeler küresel karbon emisyonunun yalnızca yüzde 9'undan sorumlu iken, küresel emisyonun asıl sorumluları olan 10 ülkeden sadece biri ‘yüksek risk altındaki’ ülkeler listesinde yer aldı.

  Emisyon seviyesi yüzde 45 azaltılmalı
  UNICEF yazdığı raporda hükümetlere, işlere ve ilgili aktörlere şu çağrılarda bulunuyor:
  • Çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim uyumu ve dayanıklılık yatırımlarını artırın. Çocukları, toplulukları ve en savunmasız olanları hali hazırda değişen iklimin en kötü etkilerinden korumak için su, sanitasyon ve hijyen sistemleri, sağlık ve eğitim hizmetleri dahil olmak üzere kritik hizmetler uyarlanmalı.
  • Sera gazı emisyonlarını azaltın. İklim krizinin en kötü etkilerini önlemek için kapsamlı ve acil eylem gerekiyor. Ülkeler, ısınmayı 1.5 santigrat dereceden fazla tutmamak için 2030 yılına kadar emisyonlarını en az yüzde 45 (2010 seviyelerine kıyasla) azaltmalı.
  • Çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve onların iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan eğitimi ve yeşil becerileri sağlayın.
  • COP26 da dahil olmak üzere tüm ulusal, bölgesel ve uluslararası iklim müzakerelerine ve kararlarına gençleri dahil edin. Çocuklar ve gençler, iklimle ilgili tüm karar alma süreçlerine dahil edilmeli.
  • Gelecek nesillerin iklim krizini ele alma ve yanıt verme kapasitesinden ödün verilmemesi için pandemiden kurtulmanın yeşil, düşük karbonlu ve kapsayıcı olduğundan emin olun.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu