YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2022

Ya iklim değişikliği önlemleri başarısız olursa…

 • 2022 Küresel Riskler Raporu’na göre siber ve veri güvenliği ile ilgili endişelerin yerini iklim endişesi aldı.

  Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), Küresel Riskler Raporu 2022 yayımlandı. Marsh & McLennan Şirketleri, SK Group ve Zurich Sigorta Grubu ile Oxford Martin Okulu’nun (Oxford Üniversitesi), Singapur Ulusal Üniversitesi’nin stratejik ortakları ve Wharton Risk Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi’nin (Pennsylvania Üniversitesi) akademik danışmanlarıyla hazırlanan raporda, en önemli ve uzun vadeli riskler iklim riskleri ile ilgiliyken; en önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalar yer alıyor. Borçla ilgili konular orta vadeli tehlikeler arasında gösterilirken uzmanlar küresel toparlanmanın dengesiz ve ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini düşünüyor.

  6 kişiden sadece 1’i iyimser
  Raporda öne çıkan araştırmalardan biri; hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılardan oluşan uzmanlarla yapılan küresel bir anket. Bunun sonuçlarına göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser. Hatta her 10 kişiden sadece 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

  Olağanüstü hava koşulları olur mu?
  Raporda dikkat çeken diğer sorunlar arasında pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar, aşı eşitsizliği ve ülkelerin farklı ekonomik toparlanma oranlarının yaratacağı sosyal çatlaklar ve jeopolitik gerginlikler öne çıkıyor. İklim değişikliği önlemlerinin başarısız olması ve olağanüstü hava koşullarının oluşması önümüzdeki 5-10 yıl için başı çeken endişeler. Yapılan çalışmalar, pandeminin önümüzdeki 10 yıl için hangi risklerin gerçekleşmesinin daha olası olduğuna dair algıyı da değiştirmesine neden olduğunu ve aynı zamanda önceleri siber ve veri güvenliği ile ilgili endişelerin yerini iklim ve toplumsal endişelere bıraktığını gösteriyor.

  10 yılda 10 risk
  Dünyayı 10 yılda bekleyen 10 risk şöyle sıralanıyor:
  o İklim için eyleme geçme başarısızlığı
  o Aşırı hava koşulları
  o Biyoçeşitliliğin kaybolması
  o Sosyal uyumun aşınması
  o Yaşam için gerekli koşulları elde etmeye yönelik krizler
  o Bulaşıcı hastalıklar
  o İnsanın çevreye verdiği zarar
  o Doğal kaynak krizleri
  o Borç krizleri
  o Jeo-ekonomik zorluklar

  Koordinasyon gerekliliğine vurgu
  Bu yıl 17’ncisi yayımlanan rapor, tüm liderleri üç aylık raporlama döngüsünün dışında düşünmeye, riskleri yöneten ve gelecek yıllar için gündemi şekillendiren politikalar oluşturmaya teşvik ediyor. Raporda yükselen riskler 4 alan özelinde inceliyor ve her bir riskin başarılı yönetimi için küresel koordinasyon gerekliliği vurgulanıyor. 4 alan şöyle:
  o Siber güvenlik
  o Uzay rekabeti
  o İklim geçişlerindeki istikrarsızlık
  o Göç baskıları
  Rapor, koronavirüs pandemisinin ikinci yılına ilişkin çıkarımlarla sona eriyor ve ulusal düzeyde dayanıklılık hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu bölüm aynı zamanda, kuruluşlar için dayanıklılığın uygulanmasına yönelik pratik tavsiyeler sunmak için Dünya Ekonomik Forumu’nun risk uzmanları topluluklarından da yararlanıyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu