YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 03 Mart 2022

Fosil yakıtlardan çıkış kritik öneme sahip

 • IPCC'nin ‘İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlık’ başlıklı raporu iklim değişikliğine uyum alanındaki yatırım ve gelişmelerin yetersizliğine dikkat çekti.

  IPCC'nin (Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli) ‘İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlık’ başlıklı raporuna göre; iklim değişikliğine uyum alanındaki yatırım ve gelişmeler artan riskleri önlemeye yeterli değil. Atılan ve ihtiyaç duyulan adımlar arasındaki boşluk giderek açılıyor ve bu boşluk özellikle düşük gelirli toplumlarda daha fazla hissediliyor. Bu kapsamda, bozulmuş ekosistemleri adil ve etkin bir şekilde iyileştirmek için iklim uyum yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Küresel sıcaklık artışının gelecek 20 yılda 1.5 dereceyi bulmasıyla, dünya birçok kaçınılmaz iklim tehlikesiyle karşı karşıya. 1.5 derece limitinin kısa süreli aşılması bile geri dönülemez sonuçları ortaya çıkarma riski taşıyor. Dünya nüfusunun yarısının yaşadığı şehirler iklim değişikliğinin etkileri ve risklerine karşı sıcak noktalar olarak öne çıkıyor. Rapora göre; milyarlarca insan iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı tehlike altında bulunuyor. İklim değişikliği küresel bir sorun olmasına rağmen yerel çözümlerin oluşturulması ve bölge halklarının entegre edilmesi gerekirken, iklim değişikliğine karşı tam anlamıyla harekete geçilmesi için zaman kalmadığı belirtiliyor.

  "Emisyonları 2050’ye kadar sıfırlamalıyız "

  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu an, insanlığın yarısı tehlikeli bölgede yaşıyor. Küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmamız hayati önem taşıyor. Bilim bize bunu başarmamız için emisyonları 2030'a kadar yüzde 45 azaltmamız ve 2050'ye kadar sıfır seviyesine çekmemiz gerektiğini söylüyor fakat mevcut taahhütler çerçevesinde küresel emisyonlar 10 yıl içinde yüzde 14 artacak. Bu nedenle, emisyonlara neden olan fosil yakıtlardan çıkış kritik önemde" ifadelerini kullandı. Fosil yakıtların, 1.5 derece hedefini başarma şansını yok edeceğini kaydeden Guterres sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca, iklim finansmanının yüzde 50'sinin de iklim uyumu yatırımlarına aktarılması gerekiyor. Erteleme, ölüm demek. Bu yüzden, hayatları kurtarmak için özellikle az gelişmiş ülkelerin bu finansmana erişimindeki engellerin kaldırılmasını sağlamalıyız."

  İşte raporda öne çıkan sonuçlar…
  • İnsan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği, hali hazırda dünya çapında insanlara zarar veriyor ve onları öldürüyor. Gıda üretimine zarar veriyor, doğayı yok ediyor ve ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor.
  • İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği, aşırı sıcaklıklar, şiddetli yağmur, kuraklık ve yangın havasını daha yoğun ve sık hale getiriyor. Ayrıca insanlara zarar veren ve onları öldüren deniz seviyesinin yükselmesine, okyanus asitlenmesine ve yoğun tropikal siklonlara neden oluyor.
  • İnsanlara zarar veren iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları travmaya neden oluyor ve orman yangını dumanına maruz kalmanın artması kalp ve solunum sorunlarına yol açıyor.
  • Fırtına, kuraklık veya selin en savunmasız bölgelerdeki insanları daha az savunmasız bölgelerdeki insanlara kıyasla öldürme olasılığı 15 kat daha fazla.
  • İklim değişikliği, kısa vadeli ekonomik büyümeyi yavaşlatan, tropikal siklonlar gibi aşırı hava olaylarıyla birlikte özellikle tarım, balıkçılık, ormancılık, turizm ve açık havada çalışanlarının iş gücü verimliliğini etkileyen ekonomik zararlara neden oluyor.
  • Kentlerde yaşayan insanlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha güçlü ısı dalgalarından ve alt yapıya verilen zararlardan da özellikle etkileniyor.
  • Ekosistemlerin iklim değişikliği ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle tahrip edilmesi, özellikle yerli halkları ve günlük yaşamlarında doğrudan doğaya bağımlı diğer insanları etkileyerek, doğayı ve insanları iklim değişikliğine karşı daha savunmasız ve daha az uyum sağlayabilir hale getiriyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu