YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2022

COP27’de neler oldu?

 • Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen ve iki hafta süren COP27 İklim Değişikliği Zirvesi’nin başlıca sonuçlarını sizin için derledik.

  Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) sona erdi. Zirvenin en önemli çıktısı, ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede yoksul ülkelere fon sağlama konusunda anlaşması oldu. ‘Kayıp ve Zarar Fonu’ adı verilecek fon ile iklim krizinden etkilenen yoksul ülkelere para yardımı yapılması öngörülüyor. Ancak hangi ülkenin ne kadar katkı yapacağına henüz karar verilmedi. Bunun, gelecek yıl yapılacak zirvede ele alınması bekleniyor.

  Fosil yakıttan çıkışta beklenen olmadı
  ‘Kayıp ve Zarar Fonu’, tarihi bir karar olmasına rağmen uzmanlara göre, müzakerecilerin Paris Anlaşması’nın azaltım hedefini korumak için gereken kararlılıktan ödün vermeleri nedeniyle gölgede kaldı. Nihai metin 1.5 °C hedefini canlı tutarken, küresel sıcaklık artışının 1.5 °C’yi aşmamasını sağlamak için gerekli bir adım olan fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusunda dünyanın en çok emisyona sebep olan ülkeleri taahhütlerini yerine getirmedi.

  COP27 boyunca sonuçlanan diğer bazı önemli çıktılar ise şöyle sıralandı:
  • Gelişmekte olan ülkelerde iklim teknolojisi çözümlerini teşvik etmek için beş yıllık yeni bir çalışma programının lansmanı yapıldı.
  • COP27, iklim etkilerini hafifletme (mitigation) çalışmalarını önemli ölçüde ilerletti. Şarm El-Şeyh’te, hafifletme hedefini ve uygulamasını acilen artırmayı amaçlayan bir hafifletme çalışma programı başlatıldı. Çalışma programı, COP27’nin hemen ardından başlayacak ve her yıl düzenlenen en az iki küresel diyalogla 2030’a kadar devam edecek. Hükümetlerden ayrıca 2023 yılı sonuna kadar ulusal iklim planlarındaki 2030 hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri ve güçlendirmelerinin yanı sıra, azaltılmayan kömür enerjisini ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırma çabalarını hızlandırmaları istendi.
  • Paris Anlaşması kapsamında hırs uyandırmak için bir mekanizma olan ilk küresel envanterin ikinci teknik diyaloğu tamamlandı. BM Genel Sekreteri, 2023’te, gelecek yılki COP28 envanterinin sonuçlanmasından önce bir ‘İklim Azmi Zirvesi’ toplayacak.

  İşte konferans duyuruları…
  • Ülkeler beş kilit alanda 25 yeni iş birlikçi eylemden oluşan bir paket başlattı: Enerji, karayolu taşımacılığı, çelik, hidrojen ve tarım.
  • BM Genel Sekreteri António Guterres, önümüzdeki beş yıl içinde gezegendeki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunmasını sağlamak için 3.1 milyar dolarlık bir plan duyurdu.
  • BM Genel Sekreteri’nin Net Sıfır Taahhütleri konusunda Üst Düzey Uzman Grubu, COP27’de ‘endüstri, finans kurumları, şehirler ve bölgeler tarafından güvenilir, hesap verebilir net sıfır taahhütlerini sağlamak için neler yapılabilir?’ kılavuzu olarak hizmet veren bir rapor yayınladı.
  • İklim felaketlerinden muzdarip ülkelere finansman sağlamak için COP27’de Küresel Kalkan Finansman Tesisi adlı G7 liderliğinde bir plan başlatıldı.
  • Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Belçika’nın Valon Bölgesi olmak üzere toplam 105.6 milyon ABD doları tutarında yeni finansman açıklayarak, düşük gelirli devletlerin acil iklim uyumunu hedefleyen Küresel Çevre Fonu fonlarına daha fazla destek verilmesi gerektiği vurgulandı.
  • COP27’ye paralel olarak düzenlenen G20 Zirvesi’nde açıklanan yeni Endonezya Adil Enerji Geçiş Ortaklığı, adil bir enerji geçişini hızlandırmak için önümüzdeki üç ila beş yıl içinde 20 milyar ABD dolarını harekete geçirecek.
  • 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak için hükümetler, işletmeler ve toplum liderlerinin eylemlerini birleştirmeyi amaçlayan Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı’nın hayata geçmesiyle orman koruma konusunda önemli ilerleme kaydedildi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu