YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2023

Karbon giderme yöntemleri 30 kat artırılmalı

  • Karbondioksit Giderme Durumu’ başlıklı rapora göre karbon yakalama teknolojileri iklim hedeflerine ulaşmada kilit öneme sahip.

    Avrupa ve ABD'den bir grup uzman tarafından yayımlanan ‘Karbondioksit Giderme Durumu’ başlıklı raporda, atmosfere bir yılda salınan yaklaşık 37 milyar ton karbondioksitin sadece 2 milyar metrik tonunun yakalandığı ve küresel iklim hedeflerine ulaşmada bu boşluğun hızla kapatılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, karbon gidermede kullanılan yeni yöntemlerin, yakalanan 2 milyar metrik ton karbondioksitin sadece binde birini oluşturduğu ve bu teknolojilere daha fazla yatırım yapılması gerektiği belirtildi.

    Ağaçlandırma daha düşük maliyetli
    Çalışmanın yazarlarından, Berlin merkezli Mercator Küresel Ortak Varlıklar ve İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü’nden Jan Minx, karbon gidermede ‘önemli ölçüde’ geride kalındığını ifade etti. Minx, Paris Anlaşması'nda belirlenen iklim hedeflerine ulaşmada ‘sağlam’ bir stratejinin, karbon yakalama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve hızla geliştirilmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti. Araştırmaya katkı sağlayan Alman Uluslararası İşler ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nden Oliver Geden, ağaçlandırma gibi doğal karbon giderme araçlarının yapay yöntemlere kıyasla daha düşük maliyetli ancak sınırlı olduğunu söyledi. Uluslararası toplumun küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecede tutulması hedefinin gerçekleştirilebilmesi için yeni karbon giderme yöntemlerinin 2030'a kadar 30 kat artırılması gerektiği vurgulandı.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu