YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2023

Her 10 kişiden sekizi iklim değişikliği için endişe duyuyor

 • İklim Haber ve KONDA’nın araştırması Türkiye’de her 10 kişiden sekizinin
  iklim değişikliği için endişe duyduğunu ortaya koydu.

  İklim Haber ve KONDA Araştırma, Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için 2018’den beri her yıl tekrar ettiği anket çalışmasını bu yıl daha kapsamlı gerçekleştirdi. Türkiye çapında 2252 kişiyle telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri 2022’ isimli anket, iklim krizinin etkilerinin ve alınması gereken önlemlerin Türkiye’deki algısına, toplumun enerji tercihlerine, iklim değişikliğiyle mücadeleye bakış açısına ve bu kapsamda toplumun taleplerine odaklanıyor. Kasım 2022’de görüşülen her 10 kişiden sekizi iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. Bu, 2018’teki ilk araştırmadan bu yana ölçülen en yüksek oran. Endişe seviyesi yaşam tarzı veya dini inançlara göre kayda değer bir değişim göstermezken, eğitim seviyesi arttıkça endişe seviyesinin de arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda, araştırmaya katılanların yüzde 78’i iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Toplumun sadece yüzde 2’si iklim değişikliği diye bir şey olmadığını düşünüyor.

  Çevre politikaları her üç kişiden birinin oyunu etkiliyor
  Bu yıl ankete eklenen ‘Partilerin/adayların Çevre/İklim/ Enerji konusundaki politikaları oy tercihinizi etkiliyor mu?’ sorusuna her üç kişiden biri parti ‘Etkiliyor' yanıtını verdi. Çalışmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça, ‘çevre ve iklim konusundaki politikalar oy tercihimi etkiler’ yanıtını verenlerin oranı artıyor. Toplumun yüzde 39’u Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede hiç çaba göstermediğini düşünürken, yüzde 43’ü de bir çaba gösterdiğini ama yeterli olmadığını belirtiyor. Katılımcılara Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele için ne kadar çaba göstermesi gerektiği sorulduğunda ise, soruya cevap verenlerin yüzde 62’si Avrupa’dan daha çok çaba göstermesi gerektiğini söylerken, yüzde 28’i en az Avrupa kadar çaba gösterilmesi gerektiğini işaret ediyor.

  Orman kayıpları önemli etken
  Her üç kişiden ikisi iklim değişikliğinin sebebini orman kayıpları olarak görüyor. Bu oranın, iklim değişikliğine karşı endişe düzeyi ortada olanlarda bile yüksek olduğu görülüyor. Görüşülen kişilerin yüzde 40’ı petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtların iklim değişikliğine sebep olduğunu işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 33’ü ise iklim değişikliğine kömürlü termik santralların neden olduğunu ifade ediyor. Son üç araştırmada kişilerin ‘Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı?’ sorusuna en yüksek oranda verdiği cevap; ‘Yeşil alanları korumak’ oluyor. Bireysel mücadelede en çok öne çıkarılan seçenek ise ağaç dikmek. İkincisi ise güneş ve rüzgârdan üretilen elektriği kullanma talebi. Araştırmaya katılanlar eğitim, hayat tarzı ve dindarlık seviyesi fark etmeksizin son yıllarda düzensiz hava olaylarının arttığı yönünde mutabık. Mayıs 2019’dan bugüne yapılan araştırmalardaysa iklim değişikliğini aşırı hava olaylarının sebebi olarak görenlerin oranı yüzde 89’a çıkmış durumda.

  En çok güneş enerjisi yatırımı isteniyor
  Türkiye’de toplumun büyük bir kısmı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile şiddetlenen enerji krizinden ve rekor kıran kömür, petrol ve doğalgaz fiyatlarından etkilenmemek için güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım yapılmasını istiyor. Yanıtlar kişilerin yerleşim yerine göre incelendiğinde en çok kırda yaşayanlar güneş ve rüzgâr yatırımı yapılsın istiyor. Görüşülen kişilerin en çok karşı çıkacaklarını söyledikleri enerji santralları; nükleer enerji ve kömürlü termik santrallar olurken en çok tercih ettikleri enerji kaynakları ise güneş ve rüzgâr oluyor. Aynı zamanda toplumun yüzde 76’sı ‘Daha fazla kömür madeni açılmamalı’ diye görüş belirtirken, ‘kömür yerine çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarını tercih etmek gerekir’ diyenlerin oranı son bir yılda yüzde 66’dan yüzde 79’a çıkıyor.

  Türk halkı iklim değişikliğinin varlığını inkâr etmiyor
  Araştırma sonuçlarını değerlendiren İklim Haber Yayın Yönetmeni Dr. Barış Doğru, Türkiye toplumunun, çeşitli nedenlerle, iklim krizi konusunda tahmin edilenin üzerinde bir farkındalığa sahip olduğunun altını çiziyor. Doğru; “Türk halkı iklim değişikliğinin varlığını inkâr etmiyor (yüzde 98); iklim değişikliğinin insan etkisiyle olduğunu düşünüyor (yüzde 78); iklim değişikliğinden endişe duyuyor (yüzde 83). Ve bu oranlar her yıl düzenli olarak artıyor. ‘Böyle bir halkın parçası olmak ister miydiniz?’ diye sorsaydınız, emin olun ABD’li veya Alman bir iklim aktivisti üzerinize atlayabilirdi. Ancak öte yandan bu ülkede hâlâ termik santral inşa ediliyor; termik santrallarda kullanmak üzere linyit gibi kalitesiz bir kömürü çıkarmak için en değerli ormanlar yıkıma uğruyor; üstelik bu farkındalık düzeyine nazaran tüm bunlara verilen tepki çok sınırlı. Ortada çevre-iklim-enerji politikalarını mantıklı ve anlamlı bir biçimde harmanlayarak tutarlı bir politik söylem oluşturma konusunda önemli bir eksiklik olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet ile birlikte çevre-iklim-enerji konularının önümüzdeki dönemin politik tartışmalarına ve rekabetine damgasını vuracağını söylemek kâhinlik sayılmaz herhalde…” dedi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu