YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2024

2024 Büyümenin Geleceği Raporu açıklandı

 • 2024 Büyümenin Geleceği Raporu'na göre, devam eden ekonomik ve jeopolitik şoklarla birlikte 2030'da son 30 yılın en düşük küresel büyüme oranı görülecek.

  Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı ve Türkiye çalışmaları TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından gerçekleştirilen 2024 Büyümenin Geleceği Raporu yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl gerçekleştirilen ve ülkelerin küresel rekabetçilik durumlarını ortaya koyan ‘Küresel Rekabetçilik Raporu’ yerine bu yıl itibarıyla yayınlanmaya başlanan ‘Büyümenin Geleceği Raporu’, ülkelerin büyüme kalitesi kriterlerini yeniden ele alıyor. Rapora göre; devam eden ekonomik ve jeopolitik şoklarla birlikte 2030'da son 30 yılın en düşük küresel büyüme oranı görülecek. Bu gerilemenin, iklim krizi ve zayıflayan toplumsal sözleşme ile birlikte bir dizi küresel sorunun şiddetini daha da artırması bekleniyor.

  İnovasyonu özümseme düşük kalıyor
  Çoğu ülke, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmayan bir şekilde büyümeye devam ederken, inovasyonu özümseme veya üretme yetenekleri sınırlı olan ülkelerin küresel şoklara duyarlılığı da düşük kalıyor. Raporla birlikte, dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları desteklemek amacıyla, ekonomik büyüme için yeni bir anlatı oluşturmak, yenilikçilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve esneklik hedefleri ile dengelenmiş bir büyümeye giden en iyi yolları belirlemek için ekonomistler ve diğer uzmanların yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı iki yıllık Büyümenin Geleceği Girişimi de başlatıldı.

  "Küresel büyümeyi yeniden canlandırmak gerekiyor"
  Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dünya Ekonomik Forumu Yönetici Direktörü Saadia Zahidi, temel zorlukların üstesinden gelmek için küresel büyümeyi yeniden canlandırmanın gerekli olacağını bildirdi. Zahidi, "Ancak büyüme tek başına yeterli değil. 2024 Büyümenin Geleceği Raporu, ekonomik büyümeyi değerlendirmede, hem küresel hem de ulusal önceliklere uygun olarak verimliliğin, uzun vadeli sürdürülebilirlik, esneklik ve eşitliğin yanı sıra geleceğe yönelik inovasyonla dengelendiği, yeni bir yol öneriyor" ifadelerini kullandı.

  Gıdaya erişimde dünya ortalamasının üzerinde
  Raporda, bir ekonominin, oluşturduğu faydalar ve fırsatlar konusunda tüm paydaşları ne ölçüde kapsadığını ölçen kapsayıcılık ölçütü ile şoklara ne ölçüde dayanabildiğini ve bu şoklardan sonra nasıl toparlanabildiğini gösteren esneklik ölçütü verileri de paylaşıldı. Kapsayıcılık ölçütünde 100 üzerinden 49.7 puan alan Türkiye, yetenek ekosisteminin değerlendirmesinde sosyal mobilite, iş yerinde kapsayıcılık ve kadınların iş gücüne katılımı ile kurumsal ekosistem alt kategorilerinde dünya ortalamasının altında kaldı. Türkiye, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi ve gıdaya erişim alt kategorilerinde dünya ortalamasının çok üstünde bir değerlendirme notuna sahip oldu. Türkiye, enerji kaynağı çeşitliliği, siber güvenlik endeksi, altyapı kalitesinde dünya ortalamasının üstünde bir performans sergiledi.

  Sürdürülebilirlik puanı nispeten yüksek
  2024 Büyümenin Geleceği Raporu'nda; ‘ekolojik ayak izinin çevresel sınırlar içinde ne ölçüde tutulabildiğinin ölçüldüğü’ sürdürülebilirlik ölçütü de paylaşıldı. Bu ölçütün küresel ortalaması 100 üzerinden 46.8 oldu. Türkiye 44.9 puanla benzer ülkeler arasında sürdürülebilirlik kategorisinde nispeten yüksek puan alan ülke olarak dikkat çekti. Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatırımın Gayri Safi Milli Hasıla (Milli gelir) içindeki payıyla dünya ortalamasının çok üstünde yer alırken, çevre teknolojileri ticareti, yeşil patentler ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji regülasyonlarıyla dünya ile paralel bir değişim sergiledi. Yenilikçilik ölçütünün küresel ortalaması 100 üzerinden 45.2 olurken, Türkiye bu kategoride 40 puanla kayıtlara geçti. Türkiye ve benzer ülkelerin küresel ortalamanın altında kalmasına neden olarak; ‘düşük AR-GE harcamaları’ ve ‘yüksek teknoloji içerikli ürünlerin ihracatının eksikliği’ gösterildi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu