YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Doç Dr. Muammer Tuna | Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2007

Türkiye'de Çevrecilik

  • Modernleşme sonucunda tüm dünyada çevresel sorunlar yoğunlaşmış, toplumlar üzerindeki etkileri de daha hissedilir olmuştur. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla insanlar çevre ile ilgili konulardan daha çok bahseder olmuşlardır. Ancak gene de bu sorunların hala hak ettikleri ilgiyi gördüklerini ve insanların çözüm üretmeye yönelik adımlar attığını söylemek mümkün değildir.

    Diğer taraftan, 1970’lerden sonra hem çevresel olayların toplumsal etkilerinin hem de toplumsal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin sosyal bilimcilerin ilgisini çekmeye başlamasıyla birlikte ‘çevre sosyolojisi’ sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkmıştır. Son yıllara kadar insanların çevreyle ilgili sorunlara çok fazla ilgi duymadığı Türkiye’de bu alan oldukça yeni olup, çok fazla üzerinde durulan ve çalışma üretilen bir alan değildir. İşte Doç Dr. Muammer Tuna tarafından hazırlanan bu kitap çevre sosyolojisi alanında bir kaynak olmaktadır.

    Yazarın ifadesiyle “bir çevre sosyolojisi çalışması olarak tasarlanan” bu kitap iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, çevre toplum ilişkisinin tarihsel evrimi, çevreciliğin teorik temelleri, çevre sosyolojisindeki temel teorik yaklaşımlar ve modernleşme ve çevre ilişkisi genel hatlarıyla ortaya konmuştur. Özellikle teorik bir yaklaşım olarak “toplumsal kurgusalcı perspektif üzerinde durulmuştur. Bu perspektife göre her toplumun kendi gerçekliğini yaratır, yani toplumsal ilişkilerin her toplum için farklı kuralları, işleyiş mekanizmaları ve anlamlılık düzeyleri vardır. Dolayısıyla toplumsal bir eylem olan çevrecilik de bu yaklaşımla değerlendirilmektedir. Her toplumun çevrecilik anlayışı kendine özgüdür.

    İkinci bölümdeyse, yukarıdaki anlayıştan yola çıkarak, Türkiye çapında 2003 ve 2004 yıllarının yaz aylarında gerçekleştirilen Çevresel Eğilimler Araştırması’nın bulguları yer almaktadır. Bu alanda belki de yapılmış tek araştırma olan bu çalışmayla Türkiye’de toplumun çevreye ilişkin eğilimlerini ve genel çevrecilik eğilimlerini görmek ve tartışmak heyecan vericidir. Bu kitap özelikle çevre ve doğa koruma konusunda çalışan kuruluşlara ve bireylere, yapacakları çalışmalar, projeler için toplumsal bir bilgi altlığı sağlayacaktır.

    Alanındaki ender çalışmalardan biri olup, bu konularla ilgili herkesin elinin altında olması gerektiğini düşündüğümüz bu kitapla ilgili olarak eleştirilecek nokta çok fazla yazım hatası barındırıyor olmasıdır. Bu da zaman zaman okumayı tatsız hale getirmektedir. İkinci baskısında iyi bir tashih çalışmasıyla bu hataların yok edilmesini dileriz.


Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu