YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2015

Kamuoyu iklim değişikliği hakkında ne düşünüyor?

 • EDAM’ın Türkiye çapında yaptırdığı araştırmaya göre, katılımcıların sadece %17’si iklim değişikliğiyle mücadele için Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını kayıtsız şartsız azaltması gerektiğine inanıyor.

  Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında yaptırdığı araştırmaya göre, kamuoyu, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyor. 

  Katılımcılar, kendilerine yöneltilen “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede aşağıdaki politikalardan hangisini izlemeli?” sorusuna ağırlıklı olarak %28’le “fikrim yok” cevabını veriyor. 

  İklim değişikliğiyle mücadele konusunda fikir beyan eden katılımcıların %21’i “hiçbir şey yapmama politikası”nı tercih ediyor. Bu kişiler “iklim değişikliği Türkiye’nin sorunu değildir ve Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltması gerekmez” görüşüne katılıyor. 

  Katılımcıların yaklaşık dörtte birinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda fikrinin olmaması ve yaklaşık beşte birinin Türkiye’nin iklim değişikliği gibi bir sorunu olmadığını düşünmesi, iklim değişikliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurguluyor.

  Önerilen diğer üç politika alternatifinin oranları %16-18 bandına dağılıyor. Bu alternatifler:

  - Türkiye, uluslarlarası gelişmelerden bağımsız olarak, ekonomisine yük getirse de iklim değişikliği ile mücadele etmek için sera gazı emisyonlarını azaltmalıdır - %17
  - Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltırlarsa Türkiye de azaltabilir - %16
  - Gelişmiş ülkelerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkeler de sera gazı emisyonlarını azaltırlarsa Türkiye de azaltabilir - %18

  Özetle, katılımcıların %34’ü Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltacak tedbirleri yürürlüğe koymasını şartlı olarak desteklerken,  iklim değişikliğiyle mücadelenin kayıtsız şartsız yapılması gerektiğiniz düşünen katılımcıların oranı %17’de kalıyor. 

  Araştırma, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki görüşlerin yaşla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Seçmenler yaşlandıkça koşullu politikaları daha az tercih ediyorlar:

  AB veya ABD’nin adım atmasına bağlı olarak adım atılmasını savunanların oranı: 
  18-24 yaş %26
  55 yaş üstü %11

  Gelişmekte olan ülkelerin tedbir almaları şartıyla destek verenlerin oranı:
  18-24 yaş %22
  45-54 yaş %12

  Araştırma, iklim değişikliği konusunda gençlerin yaşlılara göre daha çok fikir sahibi olmasını da önemli bir veri olarak paylaşıyor. “Fikrim yok” yanıtı verenlerin yaş dağılımları aşağıdaki gibi şekilleniyor:
  18-24 yaş %19
  45-54 yaş % 32
  55 yaş üstü %35

  Araştırma hakkında bilgi:
  Araştırma, 5 Mayıs- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında, Türkiye’de yaşayan seçmenleri temsil eden 1508 kişilik bir örneklemle yürütüldü. 
  Araştırmanın yürütüldüğü iller: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, İçel, Samsun, Zonguldak, Denizli, Malatya.

  Araştırma hakkında detaylı bilgi almak için EDAM adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu