YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 28 Eylül 2015

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler

 • Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefleri duyurdu.

  Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi konularda kapsamlı ilerleme adımları içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini duyurdu. Önümüzdeki 15 yıl için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar başta yoksullukla mücadele olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya temel oluşturan konuları kapsıyor.

  17 maddeden oluşan hedefler, 169 alt başlığa yayılıyor:

  Hedef 1: Yoksulluğa son
  Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması.

  Hedef 2: Açlığa son
  Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi.

  Hedef 3: Sağlıklı bireyler
  Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi.

  Hedef 4: Nitelikli eğitim
  Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

  Hedef 5: Toplumsal cinsiyet eşitliği
  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi.

  Hedef 6: Temiz su, hijyen ve halk sağlığı
  Herkes için suyun ve hijyenin erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması.

  Hedef 7: Erişilebilir ve temiz enerji 
  Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması.

  Hedef 8: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme 
  Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi.

  Hedef 9: Sanayi, inovasyon ve altyapı 
  Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve inovasyonun güçlendirilmesi.

  Hedef 10: Eşitsizliklerin azaltılması 
  Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

  Hedef 11: Sürdürülebilir şehir ve yaşam 
  Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

  Hedef 12: Sorumlu tüketim ve üretim
  Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması.

  Hedef 13: İklim eylemi
  İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi.

  Hedef 14: Sudaki yaşam 
  Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

  Hedef 15: Karasal yaşam 
  Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi.

  Hedef 16: Barış ve adalet 
  Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

  Hedef 17: Hedefler için ortaklıklar 
  Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması.

  Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin 2000 yılında kabul ettiği Binyıl Kalkınma Hedefleri, yoksulluk, açlık, hastalıklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, su ve sanitasyona erişim gibi kritik konuları kapsayan sekiz hedeften oluşuyordu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bu kapsam genişliyor ve sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik üç boyutunu dengeleyen evrensel bir hedefler seti ortaya çıkıyor. 

  Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefleri detaylı incelemek için siz de Sosyal Fayda Zirvesinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.