YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2016

Verimlilik Haftası Özel: Enerji Verimliliği

 • Verimlilik Haftası içeriklerimizde bugün enerji verimliliği uygulamalarıyla yaratılan farka odaklanıyoruz.

  Enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu uygulamaları özellikle üretim aşamasında fark yaratan sonuçlar ortaya çıkarıyor. Enerji tüketiminin büyük kısmı üretim esnasında gerçekleştiği için sanayide enerji verimliliği projeleriyle enerji konusunda ciddi tasarruf rakamlarına ulaşmak mümkün hale geliyor. 

  Enerji tüketimi ve enerji verimliliği denilince öncelikle aşağıdaki konular öne çıkıyor:

  • Ülkemizde sanayi, konut ve ulaştırmada kullanılan enerji %70-75 oranında ithalat yoluyla karşılanıyor. Özetle Türkiye, enerji kaynakları yönünden oldukça fakir ülkeler arasında yer alıyor.
  • Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerinde ve AB ortalamasının 2,5 katı. Bu nedenle enerji verimliliği uygulamalarına özel önem vermemiz gerekiyor. 
  • Enerji tasarrufu ve verimliliği, ülkemizin 2023 yılı stratejik hedeflerinin arasında yer alıyor.
  • Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar (2011 yılına göre) en az %20 azaltılması hedefleniyor.


  Türkiye’de sanayi sektörü, ülkemizin toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ını ve elektrik enerjisi tüketiminin % 60’ını gerçekleştiriyor. Bu nedenle sanayide enerji verimliliği uygulamaları özel bir öneme sahip:

  • Sanayide enerji verimliliği, üretimde azalma olmaksızın, mevcut üretim tesislerinin daha gelişmiş tasarımlar ve yeni teknolojiler kullanılarak daha az enerji tüketir hale getirilmesi anlamına geliyor. 
  • Enerji verimliliği uygulamalarında üretim, kalite ve performans düşüklüğü yaşanmaması gerekiyor. Aksine, atık olarak düşünülen kimi yan ürünler, verimlilik projeleriyle kullanılabilir yeni kaynaklar haline gelebiliyor. 
  • Ülkemizde en çok enerji tüketen sektörler çimento, amonyak, alüminyum, cam, çelik, gübre, kağıt, seramik, tekstil, gıda ve rafineri şeklinde sıralanıyor. 
  • Türkiye’de doğru verimlilik yatırımlarıyla, sanayi tesislerinin % 95’inde, % 5 ila % 40 arasında enerji tasarrufu yapılabiliyor. 
  • Bazı önlemleri almak kaydıyla, hiç yatırımsız veya az miktarda bir yatırımla bile yaklaşık yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanabiliyor. 
  • Kısa vadede, enerji kaçaklarının önüne geçilmesi, yalıtım çözümleri, taşıma ve aydınlatma optimizasyonu gibi adımlarla günden güne daha az enerji tüketmek mümkün hale geliyor.
  • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliği kadar yenilenebilir enerji çözümlerine de öncelik vermek gerekiyor.
  • Yenilenebilir enerji hem orta ve uzun vadede üretim girdi maliyetlerini azaltıyor hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

  Özetle, enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi, daha düşük karbon ayak izi ve üretimi azaltmadan karı artırmak için enerji verimliliği çözümlerine ağırlık vermek gerekiyor.

  Enerji verimliliğiyle ilgili detaylı bilgi almak için tskbenerjiverimliligi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu