YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2021

Çevresel aciliyetler ve insan refahı birlikte ele alınmalı

 • Birleşmiş Milletler’in sentez raporu, sürdürülebilirliği sağlamak için yeryüzünün çevresel aciliyetleri ile insanların refahının birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu.

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı Şubat ayında ilk sentez raporunu yayımladı. ‘Doğayla Barış Yapmak: İklim, biyoçeşitlilik ve kirlilik aciliyetleri ile baş etmek için bilimsel bir tasarı’adlı rapor, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çeşitli küresel çevresel değerlendirmelerindeki kanıtlara dayanarak hazırlanmış. Rapor, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde nasıl baş edilebileceğini anlatıyor. İnsanlığın çevresel zorlukları 1972’deki Stockholm Konferansı’ndan beri sayı ve şiddet olarak sürekli artış gösterdi ve artık gezegensel bir aciliyet sergiliyor.

  Sera gazı salımı ikiye katlandı
  Dünyamızda, 1970-2020 yılları arasında şu gelişmeler yaşandı:
  • Ekonomi yaklaşık 5 kat büyüdü,
  • Ticaret 10 kat büyüdü,
  • İnsan nüfusu ikiye katlandı (7.8 milyara ulaştı),
  • Ancak hâlâ 1.3 milyar insan yoksul ve 700 milyon insan aç,
  • Seragazı salımları ikiye katlandı,
  • Kimyasal üretim, atık ve kirlilik arttı,
  • Kaynak kullanımı üçe katlandı,
  • İnsanoğlunun, buzul olmayan karasal alanların dörtte üçünde ve okyanusların üçte ikisinde etkisi var.
  Sonuç olarak, yeryüzünün hayatı destekleme, kaynak sağlama ve atık maddeleri emme kapasiteleri çoktan tükendi.

  2050 yılına kadar net-sıfır salıma ulaşılmalı
  Bu rapor, bu aciliyetlerle baş etme noktasında yeni fırsat ve imkânlara ışık tutuyor. Raporda öne çıkan başlıca bulgular şöyle:
  • Çevresel değişiklikler kalkınmanın getirdiği faydaları hiçe sayıp, ekonomik zararlara ve her yıl milyonlarca prematüre ölüme neden oluyor. Yoksulluğu ve açlığı bitirmek, eşitsizlikleri azaltmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak, herkes için istihdam yaratmak ve barışçıl ve dahil edici toplumlar oluşturmak için devam eden gelişmeler var.
  • Bugünün gençlerinin ve gelecek nesillerin refahı için çevresel bozulma eğilimlerine acil ve açık bir ara vermek gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl bu konu için önem taşıyor. Toplumun, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nda dile getirilen 1.5 derece artışla sınırlayabilmesi için, karbondioksit salımlarını 2030 yılına kadar 2010 seviyesinden yüzde 45 azaltması, 2050 yılına kadar ise net-sıfır salıma ulaşması gerekiyor. Bunun yanı sıra, biyoçeşitliliği düzeltmesi, kirlilik ve atıkları da en aza indirmesi de gerekiyor.
  • Sürdürülebilirliği sağlamak için yeryüzünün çevresel aciliyetleri ile insanların refahı birlikte ele alınmalı. Çevresel konferanslarda ele alınan hedefler, taahhütler ve mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanması, daha sinerjik ve etkili olması için birbiriyle uyumlu olmalı.
  Ekonomik, finansal ve üretim sistemleri sürdürülebilirliği güçlendirmek için değiştirilmeli. Toplumlar karar mekanizmalarında insan sermayesini dikkate almalı, çevreye zararlı maddeleri kullanmamalı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçiş için yatırım yapmalı.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu