YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

 • Uluslararası Bir Eko-Etiket Olarak “Mavi Bayrak”

  Yaz mevsimi ile birlikte deniz mevsiminin de açıldığı bu günlerde tatil, turizm, çevre gibi kelimeler daha çok kullanılır olmaya başladı. Hele Türkiye gibi ihracat gelirlerinin yaklaşık %20’sini turizmden karşılayan bir ülke için önemli bir konu turizm ve turist. Devamını oku

 • Çevreci BT ile Her şey Yeniden Tanımlanıyor

  Artan enerji maliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle gelişen çevre bilinci, enerji kaynaklarının en optimal şekilde kullanılmasını zorunlu kılarken, enerjiden en fazla yararlanan teknoloji ürünlerini de değiştiriyor. Uzmanlar çevreci BT eğilimi ile yaşanan en büyük etkinin de enerji kullanımı noktasında yaşandığını belirtiyor. Devamını oku

 • Ekoturizmde Sürdürülebilirlik Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

  Dünyada, özellikle 1980’lerde hızlanan gelişmeler, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin kendi geleceğini tehlikeye attığının anlaşılmaya başlanması farklı isimler verilen turizm türlerini gündeme getirdi ve önemlerini artırdı… Devamını oku

 • 2009 Yılında Bilişimi Sev Yeşili Koru

  Ekonomik krizin gündemde olduğu önümüzdeki dönem, tasarrufun şirketler için daha da fazla önem kazanacağı bir sürece girileceğini gösterirken uzmanlar çevreci BT’nin getirdiği enerji tasarrufu ile bu yıl daha fazla önem kazanacağını belirtiyor. Devamını oku

 • Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye

  Turizm, yıllar boyunca ekonomik yararlarına öncelik verildiği için ülke ve bölge kalkınmasında en önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Turizm sektörü, özellikle az gelişmiş bölgelerde teşvik edilmiş ve yönetimlerin büyük desteğini görmüştür. Devamını oku

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı

  Şirketler, müşterilerinin taleplerini karşılarken aynı zamanda çalışanların, tedarikçilerin ve bir parçası oldukları toplumun beklentilerine cevap vermeyi ve olumlu yönde katkı yapmayı da iş süreçlerinin bir parçası haline getirmektedirler. Devamını oku

 • Kentsel Su Yönetimine Bütüncül Yaklaşım

  İnsanın yerleşik hayatı ilk olarak su kıyılarında başlamıştır. Kenya’nın kuzeyindeki göl kenarlarında ilk hominid türlerin evriminden, büyük nehirlerin kıyılarındaki ana yerleşmelere kadar insanlık tarihi, insan ve su merkezli olarak kabul edilebilir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu