YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

 • Anadolu’da İz Sürmek

  Tüm dünyada artan çevre sorunları artık hepimizin malumu. Aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların yoğun ve kontrolsüz kullanımı, doğal alanların tahribi, küresel ısınma artık hayatımızın “doğal” parçaları. Açlık, susuzluk kapımızda. Devamını oku

 • Dünyayı Nasıl Tükettik?

  Bu kitap Dünyanın karşı karşıya kaldığı en acımasız gerçeklerden biri, gıda arzının talebi karşılamakta zorlanışı üzerine. Nüfusumuz artıyor, iklimimiz değişiyor, suyumuz azalıyor, tarım topraklarımız çölleşme, erozyon ya da başka amaçlarla kullanıma açılma gibi nedenlerle giderek daralıyor... Devamını oku

 • Anadolu'nun Çiçekleri

  Hep söylenir, Türkiye flora açısından çok zengin, 10.000 civarında bitki türüne sahip diye. Bu bitkilerin kimine belki birçok yerde rastlanır ama birçoğu da Türkiye’nin bin bir köşesine dağılmışlardır; sadece o köşelerde yaşarlar. Üstelik açan çiçeklerinin de ömürleri kısadır genelde, birkaç gün görünüp yok olurlar... Devamını oku

 • Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı

  Türkiye, sahip olduğu yaklaşık 11.000 türle bitki zenginliği açısından dünya ölçeğinde önemli bir ülke. Hatta ılıman kuşaktaki florası en zengin ülke olduğunu söylemek yalan olmayacaktır. Bununla birlikte yakın zamana kadar Türkiye’de bu konuda yayınlanmış kapsamlı ve ilgi çekici yayınlar yok denecek kadar azdı. Son yıllarda ise bu alandaki yayınlarda görünen artış gerçekten sevindirici. Devamını oku

 • Türkiye'de Çevrecilik

  Modernleşme sonucunda tüm dünyada çevresel sorunlar yoğunlaşmış, toplumlar üzerindeki etkileri de daha hissedilir olmuştur. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla insanlar çevre ile ilgili konulardan daha çok bahseder olmuşlardır. Ancak gene de bu sorunların hala hak ettikleri ilgiyi gördüklerini ve insanların çözüm üretmeye yönelik adımlar attığını söylemek mümkün değildir. Devamını oku

 • Çevre ve Ekoloji

  Ekoloji birçok insana yaşamlarının çok dışında bir şeyin adıymış gibi gelse de o kadar içindeki! Ekoloji “insanların doğayla ilişkilerinin bir ürünüdür”, yani insanlığın tarihi kadar eski bir bilim dalıdır esasında. Farkına varmasak da günlük hayatta sık sık kullandığımız birçok atasözü, deyim ekolojiyle ilgilidir mesela. Ya da şiirler, türküler, bilmeceler… Devamını oku

 • Ege Bölgesi'nde Doğal Yayılış Gösteren Ağaç ve Çalılar

  Bir doğa gezisinde çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz boyutlara sahip, 220 sayfalık bu kitap çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Bize Ege Bölgesi’nin başlıca 100 ağaç ve çalı türünü hem yalın bir dille anlatıyor, hem de güzel fotoğraflarıyla gösteriyor.  Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu