YUKARI

Çevre Koruma

 • AB Çevre Politikaları

  Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası’nı bütün yönleriyle kısa ve anlaşılır bir şekilde aktarmak üzere hazırlanmıştır. Çalışmamızda yer alan sorulara verilen yanıtlarla Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası’nın yapısı, isleyişi, sonuçları, geleceğe yönelik uygulamaları ve hedefleri açıklanmakta, ayrıca Türkiye’nin AB çevre politikasına uyum amacıyla sürdürdüğü çalışmalar da kısaca ele alınmaktadır. Devamını oku

 • AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye’nin Uyumu

  Avrupa’da çevre koruma politikaları 1987 yılında Avrupa Tek Senedi ile anlaşma metinlerinde yer almaya başlamıştır. 1992 Avrupa Birliği ve 1997 Amsterdam anlaşmaları ile çevre politikaları sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çok daha güçlü bir şekilde hukuki güvence altına alınmış ve çevre politikalarının diğer alanlarda geliştirilecek ortak politikalara entegre edilmesi öngörülmüştür. Devamını oku

 • Avrupa Birliği ve Bitki Koruma

  İnsanoğlu, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda yeryüzünün doğal kaynaklarını kontrolsüz ve plansız talan etmiş ve ancak geçen yüzyılın ikinci yarısında bu kaynakların sonsuz olmadığının ve kirlendiğinin farkına varmıştır. Devamını oku

 • Su Çalışmaları ve Avrupa Birliği

  Su insanlık ve diğer canlılar için yaşamsal öneme sahiptir. Doğada bulunan tatlı su kaynakları dünya yüzeyinin dörtte üçünün suyla kaplı olmasın karşın, genel imgenin aksine sınırlıdır; toplam suyun %1’den azı tatlı sudur. Devamını oku

 • Avrupa Birliği ve Gençlik Projeleri

  Ülkemizde son yıllarda özellikle gençlik örgütlenmelerinin en sık ve yoğun olarak uyguladığı projeler, Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamındaki fonlarla yürütülen gençlik projeleri olmaktadır. Gençlik projeleri, fon sağlamanın yanı sıra gençlerin Avrupa ülkelerini tanımasını, Avrupa kültürü ile kaynaşmasını sağlamaktadır. Devamını oku

 • Karadeniz’de çevresel iş birliği-1992 Bükreş Sözleşmesi

  Uluslar arası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Devamını oku

 • Avrupa Birliği Çevre Ödülü 2007-2008

  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevre dostu politika ve ürünlere öncülük eden şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’de verilmektedir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu